Bibliotece Uniwersyteckiej KUL przysługuje po jednym egzemplarzu publikacji wydawanych w Polsce zgodnie z:

 

  • Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722),
  • Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1997, nr 29, poz. 161),
  • Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1999, nr 50, poz. 513).


Przesyłka egzemplarzy obowiązkowych jest zwolniona z opłaty zgodnie z art. 7 w/w Ustawy, który brzmi: "Przesyłki zawierające egzemplarze obowiązkowe wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania są zwolnione od opłat pocztowych, do wysokości najniższej opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego rodzaju, tej samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)".


Publikacje stanowiące egzemplarz obowiązkowy prosimy przynosić osobiście lub wysyłać na adres:


Biblioteka Uniwersytecka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Sekcja Wydawnictw Krajowych ̵ Egzemplarz Obowiązkowy

pokój 5

ul. Chopina 27

20-023 Lublin


Egzemplarze obowiązkowe w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres:

akcesja[at]kul.pl

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2015, godz. 08:32 - Artur Podsiadły