Polskie katalogi centralne
 
NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog

Katalogi Centralne Biblioteki Narodowej

CKCZ - Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych

FIDES - Federacja Bibliotek Kościelnych (MAK)

KARO - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

POLANKA - Katalog Bibliotek Anglistycznych

 

Poniżej zamieszczamy linki do różnych polskich bibliotek (głównie uniwersyteckich)
stosujących system VTLS, i do ich katalogów dostępnych w trybie online:
 
Biblioteka Narodowa

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
katalog – http://katalog.bg.univ.gda.pl

Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
katalog – http://alter.bg.univ.gda.pl/cgi-bin/PAN/chameleon

Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie
katalog – http://katalog.ae.kzb.krakow.pl

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
katalog – http://katalog.agh.kzb.krakow.pl

Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Krakowie
katalog – http://katalog.ar.kzb.krakow.pl

Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
katalog – http://katalog.ap.kzb.krakow.pl

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie
katalog – http://katalog.pwst.kzb.krakow.pl

Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie
katalog – http://katalog.amuz.kzb.krakow.pl

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
katalog – http://katalog.asp.kzb.krakow.pl

Biblioteka Jagiellońska
katalog – http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
katalog – http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog

Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
katalog – http://pka.bj.uj.edu.pl/cgi-bin/pat/gw_42_13/chameleon/

Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
katalog – http://katalog.asp.kzb.krakow.pl

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przrodniczego w Lublinie
katalog – http://kameleon.ar.lublin.pl/cgi-bin/gw_46_6/chameleon?skin=ar

Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej
katalog – http://kameleon.umcs.lublin.pl/cgi-bin/gw_46_6/chameleon?skin=pol1

Biblioteka Główna Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
katalog –http://kameleon.umcs.lublin.pl/cgi-bin/gw_46_6/chameleon?skin=umcs2

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
katalog – http://www.bu.kul.pl/katalog

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
katalog - http://212.182.106.60:8000/chameleon

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
katalog – http://opac.buw.uw.edu.pl/cgi-bin/gw_46_6/chameleon?skin=buw&lng=pl

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
katalog – http://www.bu.uni.wroc.pl/katalog

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
katalog – http://www.oss.wroc.pl/katalog/

 

Porozumienia bibliotek
 
Polska Grupa Użytkowników Systemu ALEPH

Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS

Porozumienie "Biblioteka z Horyzontem"

 

Zagraniczne katalogi centralne
 
Zagraniczne katalogi OPAC - wykaz opracowany przez redakcję EBIB,
zawiera m.in. odnośniki do katalogów centralnych, układ według państw

National Library Catalogues Worldwide

AMICUS National Library of Canada - katalog centralny bibliotek kanadyjskich,
zawiera ponad 24 miliony rekordów z 1300 bibliotek

Australian union catalogues - katalogi centralne bibliotek australijskich

Biblioteche SBN - katalog centralny bibliotek włoskich uczestniczących w sieci SBN (Servizio Bibliothecario Nazionale)

BIBSYS - katalog centralny norweskich bibliotek uniwersyteckich

CASLIN - katalog centralny czeskich i słowackich bibliotek akademickich

Catalogue collectif de France - katalog centralny bibliotek francuskich

COPAC - katalog centralny bibliotek naukowych Wielkiej Brytanii i Irlandii

ECLAS - katalog centralny Komisji Europejskiej
oraz współpracujących z nią ośrodków informacji i bibliotek

KVK - katalogi centralne poszczególnych landów niemieckich

LIBIS-Net - katalog centralny bibliotek belgijskich

LIBRIS - katalog centralny bibliotek szwedzkich

NEBIS - centralny katalog bibliotek szwajcarskich

OhioLink - centralny katalog biblioteki stanowej, bibliotek uniwersyteckich
i publicznych stanu Ohio, zawiera ponad 8 milionów rekordów

Online-Kataloge des Österreichischen Bibliothekenverbundes
- katalog centralny bibliotek austriackich

Red de bibliotecas del CSIC - katalog centralny bibliotek hiszpańskich
w sieci CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas)

RERO - katalogi bibliotek szwajcarskich

ULI - Israel Union Catalogue - web access - katalog centralny bibliotek izraelskich
- zawiera ok. 5 mln rekordów bibliograficznych książek

URBS - Unione Romana Biblioteche Scientifiche - katalog centralny
Biblioteki Watykańskiej oraz bibliotek szkół zagranicznych działających w Rzymie

 

Inne polecane adresy:
 
  NUKAT : Linki - http://www.nukat.edu.pl/

http://www.ebib.info/component/option,com_wrapper/Itemid,144/

http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=78&Itemid=144

http://www.ebib.info/content/category/8/58/79/

http://www.kb.nl/gabriel

http://www.aib.it

Biblioteka Kongresu USA – http://www.loc.gov

Katalog Biblioteki Kongresu USA – http://catalog.loc.gov

Wirtualna Biblioteka – http://www.vlib.org


Autor: Jerzy Latawiec
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2015, godz. 21:52 - Artur Podsiadły