Bazy online testowe (na czas określony), dostępne w sieci KUL
 Bazy online stale dostępne w sieci KUL
 Bazy offline dostępne na komputerach w Bibliotece KUL
Prosimy o zgłaszanie uwag i opinii na temat wydawnictw elektronicznych
a także na temat testowo udostępnianych baz na adres: infnauk@kul.lublin.pl
(Sekretariat Biblioteki)

 

Bazy offline, dostępne na komputerach w Bibliotece KUL

 

Zapraszamy
do korzystania z posiadanych przez Bibliotekę baz danych w wersjach sieciowych.
Oto bazy, które są dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
- ze wszystkich skorzystać można w czytelniach.

System Informacji Prawnej  LEX
dostępny w wewnętrznej sieci KUL
baza aktualizowana na bieżąco
Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł
(Czytelnia Czasopism)
baza aktualizowana na bieżąco, zawiera dane od 1996 r.; wyd. Biblioteka Narodowa, Warszawa, 1999
Bibliografia Zawartości Czasopism
(Czytelnia Czasopism)
baza aktualizowana na bieżąco, zawiera dane od 1996 r.; wyd. Biblioteka Narodowa, Warszawa, 1999
Insegnamenti di Giovanni Paolo II
(Czytelnia Teologiczna)
zawiera dane do 1997 r.; wyd. Libreria Editrice Vaticana: Unitelm s.p.a., Padova, 1998
Katalog Polskich Wydawców
baza aktualizowana na bieżąco, zawiera dane od 1998 r.; wyd. Biblioteka Narodowa, Warszawa, 1999
Przewodnik Bibliograficzny
baza aktualizowana na bieżąco, zawiera dane od 1981 r.; wyd. Biblioteka Narodowa, Warszawa, 2000
The Routledge Encyclopedia of Philosophy
(Czytelnia Informacji Naukowej)
CD ROM zawiera kompletny tekst wersji drukowanej; ponad 2.000 haseł, których opisy liczą od 500
do 15.00 słów; 10-tomowa wersja drukowana dostępna jest w Czytelni Głównej.
 
Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2013, godz. 07:31 - Małgorzata Augustyniuk