Bazy online testowe (na czas określony), dostępne w sieci KUL
 Bazy online stale dostępne w sieci KUL
 Bazy offline dostępne na komputerach w Bibliotece KUL

Prosimy o zgłaszanie uwag i opinii na temat wydawnictw elektronicznych
a także na temat testowo udostępnianych baz poprzez:

Bazy danych- Kontakt 
lub poprzez Sekretariat Biblioteki.


 Dostęp testowy do zasobów PROQUEST CENTRAL!

 

Zapraszamy do testowania zasobów elektronicznych zgromadzonych na platformie ProQuest Central - baza obejmuje ponad 160 dziedzin oraz zawiera przeszło 11 000 tytułów,w tym ponad 8 000 w wersji pełnotekstowej. Test potrwa do 14 kwietnia.

 

WEJŚCIE DO BAZY

 

Dostęp został uruchomiony dla sieci uniwersyteckiej KUL.

 


 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017, godz. 09:59 - Małgorzata Augustyniuk