Bazy online testowe (na czas określony), dostępne w sieci KUL
 Bazy online stale dostępne w sieci KUL
 Bazy offline dostępne na komputerach w Bibliotece KUL

Prosimy o zgłaszanie uwag i opinii na temat wydawnictw elektronicznych
a także na temat testowo udostępnianych baz poprzez:

Bazy danych- Kontakt 
lub poprzez Sekretariat Biblioteki.

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz danych na platformie Ebsco

 

1. MLA with Full Text (dostęp do dnia 20.04. b.r.)
2. MEDLINE Complete (dostęp do dnia 20.04. b.r., )
3. PsycTests (dostęp do dnia 20.03. b.r.)


MLA International Bibliography with Full Text

 

 

MLA International Bibliography with Full Text jest pełnotekstową wersją bazy bibliograficznej MLA International Bibliography. Baza zawiera obszerną bibliografię artykułów z czasopism, książek i dysertacji oraz zapewnia użytkownikom dostęp do pełnego tekstu do blisko 1,000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka obejmuje: literaturę, języki, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej. Baza zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury.
Baza zawiera również MLA Directory of Periodicals oraz własny tezaurus MLA używający deskryptorów dla każdego rekordu w bibliografii i własny przeszukiwalny katalog wybitnych autorów z hiperłączami do krótkich przypisów.

wejście


 

MEDLINE COMPLETE

 

 

MEDLINE®Complete zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.200 czasopism indeksowanych w MEDLINE. Wśród nich są czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Baza w Polsce cieszy się dużym wykorzystaniem.
Baza zapewnia dostęp do m.in. takich czasopism jak: American Family Physician, Annals of Internal Medicine, Diabetes, Emerging Infectious Diseases, American Journal of Clinical Pathology, American Journal of Psychotherapy, Genetics, Journal of Clinical Oncology, The American Surgeon, Annals of Family Medicine, The Journal of Nuclear Medicine, Progress in Transplantation i wiele innych bez okresu karencji.
MEDLINE®Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).
Baza daje aktywne pokrycie pełnotekstowe 31% czasopism indeksowanych w PubMed.
MEDLINE®Complete zawiera 10 czasopism JAMA z 1-miesięcznym okresem karencji:
• JAMA: Journal of the American Medical Association,
• JAMA Dermatology,
• JAMA Facial Plastic Surgery,
• JAMA Internal Medicine
• JAMA Neurology
• JAMA Ophthalmology
• JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery
• JAMA Pediatrics
• JAMA Psychiatry
• JAMA Surgery

wejście


 

PsycTESTS

 

 

PsycTESTS stanowi repozytorium testów psychologicznych. Zawiera tysiące instrumentów i testów gotowych do natychmiastowego pobrania i wykorzystywania podczas badań i w procesie dydaktycznym. Baza ma międzynarodowy zakres i daje dostęp do rosnącej liczby testów wydawanych nie tylko w języku angielskim, ale również w 40 innych językach. PsycTESTS jest autorytatywnym źródłem uporządkowanej informacji na temat testów istotnych dla psychologów i specjalistów z dziedzin pokrewnych jak np.: psychiatria, zarządzanie, biznes, edukacja, nauki społeczne, neurobiologia, prawo, medycyna, opieka społeczna. Baza koncentruje się na współczesnych przypadkach używanych testów, ale jej zakres obejmuje ponad sto lat.

wejście


Zapraszamy do korzystania.

 


Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o dostępie testowym do baz Ebsco: Education Source, Humanities Source, ATLA Religion Database with ATLASerials PLUS, eBook Religion Collection. Dostęp potrwa do końca lutego 2019.

 

Poniżej szczegółowe informacje na temat zawartości baz.


 

Education Source stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 2.000 czasopism oraz ponad 530 monografii i książek, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, ponad 2.500 materiałów konferencyjnych i wiele innych. Education Source zawiera również indeksy i abstrakty dla ponad 3.500 czasopism. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania.
Baza to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w procesie dydaktycznym. Tematyka bazy obejmuje również: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe, edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.Humanities Source jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.000 czasopism i zawiera pełny tekst około 1.500 czasopism. Udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej. Zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych.


 

Baza ATLA Religion Database with ATLASerials PLUS, zawiera całą zawartość bazy ATLA Religion Database with ATLASerials oraz dodatkowo oferuje dostęp do 124 unikalnych pełnotekstowych tytułów czasopism.


eBook Religion Collection to unikalna kolekcja zawierająca ponad 7.700 książek elektronicznych od znanych wydawnictw. Tematyka bazy obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z religią i teologią m.in.: filozofię, etykę, historię religii, chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, teksty religijne i wiele innych. Baza jest przeznaczona dla studentów i badaczy zajmujących się studiami nad wierzeniami i wiarą, systemami kultury i poglądami na świat. Książki pochodzą od różnych znanych wydawców akademickich, uniwersyteckich i religijnych, a m.in.: Oxford University Press, University of California Press, Brill Academic Press, De Gruyter, InterVarsity Press, Harvard University Press, Society of Biblical Literature, State University of New York Press, Peter Lang i The Jewish Publication Society. W załączeniu lista tytułów.


 

Prosimy o przesyłanie swoich uwag i opinii do Oddziału Informacji Naukowej, tel. 445-31-19 lub mail: infnauk[at]kul.pl

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019, godz. 09:15 - Artur Podsiadły