Bazy online testowe (na czas określony), dostępne w sieci KUL
 Bazy online stale dostępne w sieci KUL
 Bazy offline dostępne na komputerach w Bibliotece KUL

Prosimy o zgłaszanie uwag i opinii na temat wydawnictw elektronicznych
a także na temat testowo udostępnianych baz poprzez:

Bazy danych- Kontakt 
lub poprzez Sekretariat Biblioteki.


Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz danych na platformie Ebsco (http://www.bu.kul.pl/bazy-danych,11926.html):


1. CINAHL Complete
2. MEDLINE Complete

 

Dostęp potrwa do dnia 29 lipca b.r.
Poniżej szczegółowe informacje na temat zawartości baz.

 


 

CINAHL Complete jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa.

 

Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu.

 

Baza indeksuje ponad 5.400 i zawiera ponad 6 miliona rekordów z archiwami od 1937 roku.

 

W bazie znajduje się pełny tekst ponad 1.200 czasopism indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.

 

Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

 

Baza zawiera przeszukiwalne cytowania z ponad 1.500 czasopism.

 

 

MEDLINE® Complete zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.200 czasopism indeksowanych w MEDLINE. Wśród nich są czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Baza w Polsce cieszy się dużym wykorzystaniem.


Baza zapewnia dostęp do m.in. takich czasopism jak: American Family Physician, Annals of Internal Medicine, Diabetes, Emerging Infectious Diseases, American Journal of Clinical Pathology, American Journal of Psychotherapy, Genetics, Journal of Clinical Oncology, The American Surgeon, Annals of Family Medicine, The Journal of Nuclear Medicine, Progress in Transplantation i wiele innych bez okresu karencji.


MEDLINE®Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).


Baza daje aktywne pokrycie pełnotekstowe 31% czasopism indeksowanych w PubMed.

 

MEDLINE®Complete zawiera 10 czasopism JAMA z 1-miesięcznym okresem karencji:


• JAMA: Journal of the American Medical Association,
• JAMA Dermatology,
• JAMA Facial Plastic Surgery,
• JAMA Internal Medicine
• JAMA Neurology
• JAMA Ophthalmology
• JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery
• JAMA Pediatrics
• JAMA Psychiatry
• JAMA Surgery

 


Zapraszamy do testowania

oraz bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na poszczególne bazy!

 

Prosimy o przesyłanie swoich uwag i opinii do Oddziału Informacji Naukowej, tel. 445-31-19 lub mail: infnauk[at]kul.pl

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2019, godz. 20:42 - Artur Podsiadły