Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej

Al. Racławickie 14  GG 242

20-950 L U B L I N

tel. (81) 445-43-50

 

 

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-14.30

 

 

 

Księgozbiór biblioteki liczy około 17 000 woluminów. Obejmuje
 oryginalne teksty autorów greckich i łacińskich, przekłady na język polski  i inne języki nowożytne, publikacje z zakresu historii starożytnej, historii sztuki, historii literatury, filozofii, religii greckiej
i rzymskiej, a także publikacje dotyczące okresu wczesnego chrześcijaństwa, teorii literatury, językoznawstwa starożytnego
i ogólnego oraz słowniki i encyklopedie.

      W księgozbiorze znajdują się również następujące czasopisma:
Eos, Nowy Filomata (wcześniej Filomata), Meander
Roczniki Humanistyczne, z. 3: Filologia  Klasyczna, Terminus, Vox Patrum.

 

 

 

 

Zasady korzystania:

   Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej udostępnia swój księgozbiór wszystkim studentom i pracownikom KUL JP II, a także innych uczelni. Studenci i pracownicy filologii klasycznej mają możliwość wypożyczania  na rewers, natomiast pozostali czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru na miejscu po okazaniu dokumentu tożsamości.

 

Pracownicy Biblioteki:

 

mgr Elżbieta Wielkosielec – kustosz

 

Autor: Elżbieta Wielkosielec
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018, godz. 09:34 - Elżbieta Wielkosielec