Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest partnerem Programu 
BANKOWOŚĆ - FINANSE - SAMORZĄD
"Wiedza on - line" - więcej...


 
 

Link

Nazwa

Opis


Akademiai Kiado

Acta Juridica Hungarica
Acta Linguistica Hungarica
Acta Oeconomica
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Studia Musicologica
Studia Slavica Academiae Scientarium Hungaricae
Hungarian Studies

log_aph_155 L'Annee Philologique

Baza dotycząca starożytności (grecka i łacińska literatura i językoznawstwo, wczesne teksty chrześcijańskie, historia, filozofia, sztuka, archeologia, religia i in.). Obejmuje źródła dotyczące okresu od II wieku p.n.e. do VII wieku n.e.

Dostęp na platformie EBSCOhost

abhl1_92.

Annual Bulletin of Historical Literature

Czasopismo elektroniczne Annual Bulletin of Historical Literature zawiera informacje na temat książek historycznych z następujących epok i regionów:starożytność, późny antyk i wczesne średniowiecze, średniowiecze i późne średniowiecze, XVI - XX w.; Afryka, obie Ameryki, Środkowy Wschód, Azja, Australia, Nowa Zelandia i Oceania.

 cesj Central European Journal of Mathematics  Central European Journal of Mathematics - czasopismo obejmujące zagadnienia z zakresu matematyki, algebry, statystyki, geometrii itd.
 nature_journal_377 Nature  

Tygodnik Nature opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo to posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników impact factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie.

 science_159 Science

Science Magazine - elektroniczny tygodnik. Tematyka: astronomia, biologia, biznes, chemia, edukacja, ekologia, ekonomia, farmakologia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, medycyna, mikrobiologia, socjologia, technika i technologia.

 

Licencjonowane serwisy e-czasopism

 

Link

Nazwa

Opis

 jstor.

JSTOR

(Journal Storage)

 Archiwum JSTOR zawiera pełnotekstowe czasopisma naukowe z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, sztuki.

BU KUL wykupiła dostep do trzech kolekcji:

- Arts&Sciences II (lista czasopism w kolekcji)
- Arts&Sciences III (lista czasopism)
- Arts&Sciences VII(lista czasopism)

 elsevier. Science Direct

 Baza ScienceDirect tworzona przez Elsevier Science, zawiera przede wszystkim elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z ilustracjami w formacie .pdf. Są to czasopisma przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz nauk przyrodniczych i medycznych. Baza obejmuje roczniki od 1995 roku do dziś.

Dostęp na serwerze wydawcy - Science Direct On Line

Dostep na portalu INFONA

 springer. SpringerLink  Baza danych obejmuje 1.140 tytułów bieżących (Katalog) oraz archiwum około 150 tytułów
niekontynuowanych (Katalog), między innymi z zakresu nauk ścisłych, technologii i medycyny, wydawanych przez Springera co najmniej od 2005 roku oraz część tytułów przejętych przez Springera w roku 2006, w tym czasopisma wydawane wcześniej przez Kluwer Academic Publishers.

 

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2016, godz. 11:15 - Małgorzata Augustyniuk