Do wielu czasopism naukowych z całego świata

można dotrzeć poprzez komputery w sieci uniwersyteckiej  

 Czasopismo Emerald


Wydawnictwo Emerald: www.emeraldinsight.com
"The world's leading publisher of management research"

Poniżej  lista tytułów do których  posiadamy dostęp:

1. Corporate Governance: the international journal of business in
society
2. Human Resource Management International Digest
3. Industrial Management & Data Systems
4. International Marketing Review
5. Internet Research
6. Journal of Organizational Change Management
7. Journal of Small Business and Enterprise Development
8. Personnel Review
9. Team Performance Management
10. Journal of Risk Finance

 

 W roku 2009 Biblioteka Uniwersytecka uzyskała dostęp do bazy

EMERALD MANAGEMENT XTRA.

Jest to kolekcja 60 tytułów, obejmujących takie dziedziny jak: finanse, zarządzanie, ekonomia, marketing, biznes miedzynarodowy, szkoelnia, polityka socjalna.

Lista 60 tytułów znajduje się tutaj.

 

Dostęp do bazy pod adresem www.emeraldinsight.com

 

 

 

Nature - jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism

naukowych.

Czasopismo Nature: www.nature.com/nature

Tygodnik Nature opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych.

 Czasopismo to posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników impact factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie.

 

 Czasopismo Nature


Dostęp z sieci KUL przez weryfikację adresu IP

Science Online

logo.science-aaas.159x86_159


The world's leading journal of original scientific
research, global news, and commentary.

http://www.sciencemag.org/

 

 Science Magazine - elektroniczny tygodnik. Tematyka: astronomia, biologia, biznes, chemia, edukacja, ekologia, ekonomia, farmakologia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, medycyna, mikrobiologia, socjologia, technika i technologia.
Czasopismo "Science" jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach naukowych. Posiada jeden z najwyższych wskaźników Impact Factor wśród czasopism z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii, immunologii oraz badań kosmosu.

Dostęp do czasopisma w wersji online, tylko z komputerów w sieci KUL.

 
Czasopisma elektroniczne w wersji pełnotekstowej online
z zakresu prenumerowanych przez BU KUL czasopism drukowanych
oraz w spisach treści i streszczeń innych czasopism
grupy Springer Verlag i jej przedstawicielstw partnerskich
są dostępne z komputerów zarejestrowanych na KUL
w internetowym serwisie Wydawnictwa Springer:
 Znak grupy Springer Verlag
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
   Znak graficzny serwisu SpringerLink
Zastrzeżenie: (wynika z umowy zawartej przez BU KUL): Systematyczne wyładowanie wszelkich wydań z Link w celu archiwizacji, wypożyczeń pomiędzy bibliotekami lub dalszego skierowania elektronicznego - zabronione!

ScienceDirect - czasopisma Elsevier

 Znak graficzny bazy danych Elsevier Science   Baza ScienceDirect ( www.elsevier.nl ) tworzona przez Elsevier Science, zawiera przede wszystkim elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z ilustracjami w formacie .pdf
Zestaw tytułów czasopism Elsevier udostępnianych poprzez ICM (734) pokrywa się z zestawem tytułów czasopism w wersji drukowanej, prenumerowanych przez któregokolwiek uczestnika konsorcjum mającego dostęp do bazy.
 
Są to czasopisma przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz nauk przyrodniczych i medycznych. Baza obejmuje roczniki od 1995 roku do dziś.
Baza ScienceDirect jest udostępniana w systemie ScienceServer,
zajmuje około 800 GB i jest aktualizowana co dwa tygodnie.
Jest w niej ponad 700 tytułów czasopism Elsevier,
które zawierają około 1.100.000 artykułów.
   Znak graficzny serwisu ScienceDirect
Pod poniższym adresem jest aktywny dostęp
ze wszystkich komputerów zainstalowanych w sieci KUL:
http://vls.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=elsevier&category=allsub

 


abhl


Czasopismo elektroniczne Annual Bulletin of Historical Literature zawiera

informacje na temat książek historycznych z następujących epok i regionów:
starożytność, późny antyk i wczesne średniowiecze, średniowiecze i późne średniowiecze, XVI - XX w.;
Afryka, obie Ameryki, Środkowy Wschód, Azja, Australia, Nowa Zelandia i Oceania.

Dostęp przez stronę:

http://www3.interscience.wiley.com/journal/118480903/toc

 

log_aph

Baza danych w prenumeracie razem z czasopismem Annee Philologique;
dostęp jest aktywny przez weryfikację adresu IP, pod adresem:

www.annee-philologique.com/aph/

 

cesj  

Elektroniczne czasopismo matematyczne, zamówione od 2005 r.:

 

Dostęp:

mwww.springerlink.com/content/119963/

www.cesj.com/mathematics.html

Opracowanie strony:
mgr Małgorzata Augustyniuk,
mgr Aneta Łukasik
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2012, godz. 10:55 - Małgorzata Augustyniuk