1) SAGE BUSINESS CASES:

Materiały: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/training-resource-centre/sage-business-cases
Wejście do bazy: https://sk.sagepub.com/cases

 

Opis: Baza SAGE Business Cases to pierwszy elektroniczny zbiór studiów przypadków biznesowych. Baza zapewnia nieograniczony dostęp do 2 500 globalnych i wiarygodnych przykładów ze świata biznesu. Platforma Sage Knowledge pozwala na łatwe przeglądanie, pobieranie i udostępnianie zasobów, a także ich integrację z materiałami referencyjnymi, książkowymi i wideo wydawnictwa SAGE.

 

2) DATA PLANET:

Materiały: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/training-resource-centre/data-planet

Wejście do bazy: https://data-planet.libguides.com/datasetsandsources

 

Opis: Data Planet jest największą bazą statystyczną na świecie. Zawiera ok. 6.2 mld danych z ponad 70 różnych źródeł, m.in.: IMF, European commission Digital Agenda for Europe, OECD, World Stock Market Prices, United Nations High Commissioner for Refugees Population Statistics road Will. Dane są przedstawione w postaci rozmaitych tabeli, grafik, rankingów oraz map, a baza umożliwia ich porównywanie. Wszystkie dane mogą być wyeksportowane w różnych formatach. Baza obejmuje szeroki zakres tematyczny: finanse, rachunkowość, bankowość, nauki polityczne oraz socjologiczne, zatrudnienie, przemysł, etc.

 

3) SAGE JOURNALS (KOLEKCJE: SAGE PREMIER, HSS, STM)

Materiały:https://uk.sagepub.com/sites/default/files/n7la359_sj_premier_

brochure_2017_bf_revision_web_ready.pdf

Wejście do bazy: https://journals.sagepub.com/

 

Opis: Międzynarodowy zasięg - Recenzje specjalistów - Wysoka jakość

• Uznanie i prestiż—około 58% zawartości czasopism naukowych udostępnianych przez wydawnictwo SAGE ujęto w rankingu Journal Citation Reports® z 2016 r. (Clarivate Analytics, 2017);

• Wyniki badań publikowane we współpracy z ponad 400 kluczowymi stowarzyszeniami naukowymi;

• Interdyscyplinarność— bogaty zakres tematyczny obejmujący dziedziny takie jak: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, technologia i medycyna.

Funkcjonalności dla użytkowników:

• Ulepszone narzędzia—możliwość przeglądania i przeszukiwania czasopism i artykułów; łatwa nawigacja oraz bezproblemowe czytanie, udostępnianie i cytowanie.

• Personalizacja—możliwość zapisywania czasopism i wyszukiwań oraz tworzenia powiadomień o nowych zasobach.

• Możliwość monitorowania wpływu badań dzięki wskaźnikowi cytowań na poziomie czasopisma i artykułu oraz danym społecznościowym dostarczanym przez metryki alternatywne.

 

SAGE PREMIER - Elektroniczny dostęp do ponad 1 000 numerów recenzowanych czasopism naukowych (ponad 800 000 artykułów);

• Bezpłatny dostęp do materiałów od 1999 r. (w przypadku ich dostępności) w ramach aktualnej subskrypcji;

• Prestiżowe materiały – ponad 58% tytułów ujęto w rankingach.

 

SAGE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE (HSS)

Zakres tematyczny: Sztuka i nauki humanistyczne; socjologia; edukacja; psychologia; komunikacja i media; politologia; kryminologia i prawo; polityka oraz stosunki mięzynarodowe; biznes i zarządzanie; itd.

Dostęp do 697 czasopism (ponad 518 000 artykułów) z zakresu nauk społecznych
Ponad 50% zawartości ujęto w rankingu Journal Citation Reports (Clarivate Analytics 2017)
Link do listy tytułów: https://uk.sagepub.com/sites/default/files/sjcoll_2018_hss_11-17-17.xlsx

 

SCIENCE, TECHNOLOGY & MEDICINE (STM)

Zakres tematyczny: inżynieria materiałowa; IT; chemia; polimery; nanotechnologie; biotechnologia; biologia; genetyka; medycyna kliniczna; medycyna ogólna; onkologia; pielęgniarstwo; psychiatria; toksykologia; chirurgia; itd.

Dostęp do 449 czasopism
Link do listy tytułów: https://us.sagepub.com/sites/default/files/sjcoll_2018_stm_12-22-17.xlsx

 

Zapraszamy do testowania!


 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2019, godz. 21:52 - Artur Podsiadły