Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz danych na platformie Ebsco

 

1. MLA with Full Text (dostęp do dnia 20.04. b.r.)
2. MEDLINE Complete (dostęp do dnia 20.04. b.r., )


MLA International Bibliography with Full Text

 

 

MLA International Bibliography with Full Text jest pełnotekstową wersją bazy bibliograficznej MLA International Bibliography. Baza zawiera obszerną bibliografię artykułów z czasopism, książek i dysertacji oraz zapewnia użytkownikom dostęp do pełnego tekstu do blisko 1,000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka obejmuje: literaturę, języki, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej. Baza zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury.
Baza zawiera również MLA Directory of Periodicals oraz własny tezaurus MLA używający deskryptorów dla każdego rekordu w bibliografii i własny przeszukiwalny katalog wybitnych autorów z hiperłączami do krótkich przypisów.

wejście


 

MEDLINE COMPLETE

 

 

MEDLINE®Complete zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.200 czasopism indeksowanych w MEDLINE. Wśród nich są czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Baza w Polsce cieszy się dużym wykorzystaniem.
Baza zapewnia dostęp do m.in. takich czasopism jak: American Family Physician, Annals of Internal Medicine, Diabetes, Emerging Infectious Diseases, American Journal of Clinical Pathology, American Journal of Psychotherapy, Genetics, Journal of Clinical Oncology, The American Surgeon, Annals of Family Medicine, The Journal of Nuclear Medicine, Progress in Transplantation i wiele innych bez okresu karencji.
MEDLINE®Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 r. jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).
Baza daje aktywne pokrycie pełnotekstowe 31% czasopism indeksowanych w PubMed.
MEDLINE®Complete zawiera 10 czasopism JAMA z 1-miesięcznym okresem karencji:
• JAMA: Journal of the American Medical Association,
• JAMA Dermatology,
• JAMA Facial Plastic Surgery,
• JAMA Internal Medicine
• JAMA Neurology
• JAMA Ophthalmology
• JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery
• JAMA Pediatrics
• JAMA Psychiatry
• JAMA Surgery

wejście

 


Zapraszamy do korzystania.

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2019, godz. 08:23 - Artur Podsiadły