Biblioteka Uniwersytecka KUL zachęca do zapoznania się z materiałem video prezentującym możliwości dostępu zdalnego oraz podstawowe funkcje platformy EBSCO.

Link do materiału

Przypominamy, że zasoby elektroniczne BU KUL są dostępne są ze strony http://www.bu.kul.pl/bazy-danych,11926.htm lub przez zakładkę „Narzędzia – Zasoby www” w menu na platformie e-kul.


Zapraszamy do korzystania. 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2020, godz. 22:30 - Małgorzata Augustyniuk