BU KUL informuje o otwarciu dostępu do Kompletnej Kolekcji Czasopism wydawnictwa De Gruyter. Dostęp pod adresem: https://www.degruyter.com/journals.

W załączeniu podstawowe informacje dotyczące czasopism.

 

Kolekcja umożliwia dostęp do czasopism z następujących dziedzin: architektura i design, ekonomia, chemia, informatyka, inżynieria, nauki o Ziemi, chemia przemysłowa, prawo, nauki o życiu, materiałoznawstwo, matematyka, medycyna, fizyka.
W ramach wielodziedzinowej bazy pełnotekstowych czasopism elektronicznych De Gruyter Online Journals możliwy jest dostęp do 350 tytułów według listy.
Aktualnie możliwy jest dostęp do bazy w sieci KUL, wkrótce również z komputerów domowych poprzez system HAN.


Zapraszamy do korzystania.

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2019, godz. 14:48 - Artur Podsiadły