Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o dostępie testowym do baz Ebsco: Education Source, Humanities Source, ATLA Religion Database with ATLASerials PLUS, eBook Religion Collection. Dostęp potrwa do końca lutego 2019.

 

Poniżej szczegółowe informacje na temat zawartości baz.


 

Education Source stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 2.000 czasopism oraz ponad 530 monografii i książek, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, ponad 2.500 materiałów konferencyjnych i wiele innych. Education Source zawiera również indeksy i abstrakty dla ponad 3.500 czasopism. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania.
Baza to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w procesie dydaktycznym. Tematyka bazy obejmuje również: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe, edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.Humanities Source jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.000 czasopism i zawiera pełny tekst około 1.500 czasopism. Udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej. Zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych.


 

Baza ATLA Religion Database with ATLASerials PLUS, zawiera całą zawartość bazy ATLA Religion Database with ATLASerials oraz dodatkowo oferuje dostęp do 124 unikalnych pełnotekstowych tytułów czasopism.


eBook Religion Collection to unikalna kolekcja zawierająca ponad 7.700 książek elektronicznych od znanych wydawnictw. Tematyka bazy obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z religią i teologią m.in.: filozofię, etykę, historię religii, chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, teksty religijne i wiele innych. Baza jest przeznaczona dla studentów i badaczy zajmujących się studiami nad wierzeniami i wiarą, systemami kultury i poglądami na świat. Książki pochodzą od różnych znanych wydawców akademickich, uniwersyteckich i religijnych, a m.in.: Oxford University Press, University of California Press, Brill Academic Press, De Gruyter, InterVarsity Press, Harvard University Press, Society of Biblical Literature, State University of New York Press, Peter Lang i The Jewish Publication Society. W załączeniu lista tytułów.


 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019, godz. 11:15 - Artur Podsiadły