1. Grove Music Online
Wiodące pełnotekstowe źródło informacji z zakresu światowej muzyki, obejmujące Grove Dictionary of Music and Musicians, The New Grove Dictionary of Opera i The New Grove Dictionary of Jazz, a także artykuły i biografie autorstwa muzykologów z całego świata.
Dostęp w sieci KUL przez stronę: www.oxfordmusiconline.com/grovemusic

 

2. Oxford Scholarship Online
Wielodziedzinowa baza z dostępem do pełnych tekstów monografii wydawnictwa Oxford University Press, zawierająca m. in. książki z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, medycyny i prawa.
Dostęp w sieci KUL przez stronę: www.oxfordscholarship.com

 

3. Oxford Handbooks Online
Baza najlepszych podręczników wydawnictwa Oxford University Press, zawierająca 14 kolekcji tematycznych: archeologia, biznes, filologia klasyczna, kryminologia, ekonomia i finanse, historia, prawo, językoznawstwo, literatura, muzyka, filozofia, fizyka, nauki polityczne, psychologia, religia, socjologia.
Dostęp w sieci KUL przez stronę: www.oxfordhandbooks.com


Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem poszczególnych kolekcji, proszę o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BU KUL infnauk@kul.pl lub 81 445 31 49.


Zapraszamy do testowania!


 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2019, godz. 09:16 - Artur Podsiadły