ACM DL jest od 60 lat wiodącym źródłem informacji w zakresie informatyki teoretycznej oraz zastosowania technik informatycznych.
Jest największą na świecie kolekcją tego typu. Obecnie dostępnych jest ponad 420 000 artykułów. Kolekcja powiększa się co roku o 18 000 pozycji.


ACM Digital Library obejmuje między innymi:


• 47 czasopism naukowych, w tym takie wiodące tytuły jak: Journal of ACM, Computing Survey, Transactions on Graphics, Transactions on Information Systems
• 8 magazynów, w tym Communication of the ACM
• ponad 275 materiałów konferencyjnych
• 37 biuletynów technicznych przygotowanych przez grupy dyskusyjne (Special Interest Groups SIG)


Zalety:


• dostęp do wszystkich publikacji ACM wraz z archiwami do 1950 roku na jednej platformie
• wsparcie w codziennej pracy; w zakresie tematów znajdują się między innymi zastosowanie nowych języków programowania i Software-Engineering
• w ramach grup dyskusyjnych (SIG), do których najczęściej należą pracownicy firm informatycznych, publikowane są informacje o najnowszych rozwiązaniach i trendach z różnych obszarów informatyki


Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019, godz. 14:23 - Artur Podsiadły