Dostęp obejmuje wszystkie jednostki i numery IP zarejestrowane do licencji krajowej Web of Science i potrwa do 6 grudnia 2017.

 

Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy dodatkowo założyć osobiste konto na platformie Web of Science.

Szczegółowe informacje są zawarte w broszurze. Broszura zawiera także wprowadzenie do InCites B&A oraz kalendarz prezentacji online i sesji szkoleniowych.

Dostępna jest też strona internetowa, która zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzia.

 

Użytkownicy testu mogą przesyłać do ICM na adres email hallay@icm.edu.pl opinie na temat przydatności InCites w działalności naukowej i/lub zarządzaniu jednostką naukową. Opinie te zostaną przekazane do MNiSW w celu rozważenia dofinansowania zakupu tego rodzaju narzędzi w ramach WBN.

 

WEJŚCIE DO BAZY WEB OF SCIENCE - Zapraszamy do korzystania!

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2017, godz. 14:57 - Małgorzata Augustyniuk