"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Biskup Edward Materski (1923-2012)

Edward Materski- sylwetka i publikacje

 biskup Edward Materski (1923-2012)

biskup Edward Materski (1923-2012) 

  Biskup Edward Materski urodził się 6 stycznia 1923 roku w Wilnie. Po śmierci ojca przeniósł się wraz z matką i siostrami do Warszawy. Tu podjął naukę w gimnazjum Wojciecha Górskiego, a następnie w liceum. Po wybuchu II wojny światowej kończył naukę na tajnych kompletach. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Przebywając w stolicy pełnił obowiązki niemianowanego sekretarza biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1947 roku. 10 lipca tegoż roku został mianowany wikariuszem parafii w Chmielniku. W 1951 roku rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Tam obronił pracę magisterską „Pojęcie kary Bożej u św. Tomasza z Akwinu", napisaną pod kierunkiem bpa prof. Antoniego Pawłowskiego. W 1955 roku doktoryzował się na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie rozprawy „Ofiara niebiańska (Sacrificium caeleste) u św. Jana Chryzostoma". W 1956 roku został referentem do spraw nauczania religii diecezji kieleckiej. Od 1957 do 1981 roku wykładał katechetykę w kieleckim Wyższym Seminarium Duchownym. W latach 1966-1988 prowadził wykłady, ćwiczenia i proseminarium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1968 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Aquae Sirenses, a w 1981 - biskupem sandomiersko-radomskim. 25 marca 1992 roku został powołany na pierwszego biskupa nowo powstałej diecezji radomskiej. Erygował 135 nowych parafii, zainicjował budowę Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, założył diecezjalne Radio Ave, wydawał „AVE. Pismo diecezji Radomskiej". W 1999 roku przeszedł na emeryturę. 25 lipca 2007 prezydent RP Lecz Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Zmarł 24 marca 2012 roku.

Opracowanie:
Małgorzata Augustyniuk

Ważniejsze publikacje:

Bp. Edward Materski- publikacje

Bp Edward Materski
Odpowiedzialność Kościoła za katechezę
Wydanwnictwo Diecezjalne
Radom 1993

Bp. Edward Materski- publikacje

Dzień po dniu
Czytanki październikowe
parte na adhortacji Benedykta XVI
Sacramentum Caritatis
Praca zbiorowa
pod redakcją bp. Edwarda Materskiego
Radom 2007

Bp. Edward Materski- publikacje

Chrystusowe słowa z krzyża
Rekolekcje wielkopostne
Praca zbiorowa
pod redakcją bp. Edwarda Materskiego
ISBN 978-83-61147-04-6
Radom 2008

Bp. Edward Materski- publikacje

Czytanki majowe
oparte na encyklice Ojca Świętego
Benedykta XVI
"Bóg jest miłością"
Praca zbiorowa
pod redakcją bp. Edwarda Materskiego
ISBN 83-7300-662-1
ISBN 978-83-7300-662-1
Radom-Sandomierz 2006

Bp. Edward Materski- publikacje

Ja jestem bramą
Rekolekcje wielkopostne w roku wielkiego jubileuszu 2000

Praca zbiorowa
pod redakcją bp. Edwarda Materskiego
Radom 2000

Bp. Edward Materski- publikacje

Dzień Pana-
panem dni
Rekolecje adwentowe
oparte na Liście apostolskim
Ojca Świętego Jana Pawła II
Dies Domini
Praca zbiorowa
pod redakcją bp. Edwarda Materskiego
ISBN 83-7300-328-2
Radom 2003

GALERIA PUBLIKACJI
 

KUL- spotkanie wielkanocne ze studentami diecezji kileckiej, 1981 r.

(pożegnanie przed przejściem do Sandomierza)

 

 
Spotkanie z Janem Pawłem II. Watykan, 9 XII 2003 r.

góra strony

 

MATERIAŁY VIDEO

 

Informacje dodatkowe:


biskup Edward Materski (1923-2012) 

 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2012, godz. 09:11 - Artur Podsiadły