"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Jan Nowak-Jeziorański  (1914-2005)

Jan Nowak-Jeziorański - sylwetka
Jan Nowak-Jeziorański - publikacje

 

  Jan Nowak-Jeziorański jest autorem książek i artykułów w prasie polskiej, polonijnej i amerykańskiej. Najważniejsze tytuły to 63 Days. The Story of the Warsaw Rising (pod pseudonimem J. Zych, Londyn 1945); Rosja wobec Powstania Warszawskiego (Londyn 1947); Polska droga ku wolności, 1952 - 1974 (Londyn 1974); Kurier z Warszawy (Londyn 1978); Polska pozostała sobą (Londyn 1980); Wojna w eterze. Wspomnienia 1948 - 1956 (Londyn 1985, 1986); Polska z oddali. Wspomnienia 1956 - 1976 (Londyn 1988); W poszukiwaniu nadziei (Warszawa 1993); Rozmowy o Polsce (Warszawa 1995); Polska wczoraj, dziś i jutro (Warszawa 1999), Fakty, wydarzenia, opinie (Warszawa 2001), Polska z bliska (Kraków 2003). Bodaj wszystkie książki 'Kuriera z Warszawy' doczekały się w Polsce najpierw wielu różnych wydań w drugim, 'podziemnym' obiegu (w latach 1979 - 1989), a następnie - oficjalnych wydań krajowych (głównie w wydawnictwach Czytelnik i Znak).

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański:
W poszukiwaniu nadziei
Czytelnik, Warszawa 1993
ISBN:  83-07-02295-9

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański:
Polska wczoraj, dziś i jutro,
Czytelnik, Warszawa
1999 - ISBN: 83-07-02680-6
2000 - ISBN: 83-07-02748-9

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański:
Polska z bliska,
SIW Znak, Kraków 2003,
ISBN: 83-240-0296-0

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański:
Fakty Wydarzenia Opinie,
Czytelnik, Warszawa 2001
ISBN: 83-07-02857-4

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański:
Kurier w Warszawy,
s. 528, SIW Znak, Kraków:
1997 - ISBN: 83-7006-680-1
2005 - ISBN: 83-240-0535-8

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański:
Polska po komunizmie,
Universitas, Kraków 1995
ISBN: 83-7052-343-9


Zanim "Kurier z Warszawy" doczekał się oficjalnego wydania w Polsce, był bodaj
najczęściej przemycaną książką spośród wydawnictw emigracyjnych.
Ta wielka, rzetelnie udokumentowana historia polskiego podziemia czasów II wojny światowej
jest zarazem fascynującą opowieścią o dramatycznych przygodach kuriera AK
w okupowanej Europie, nieustannie o włos od śmiertelnego niebezpieczeństwa.

 

 Jan Nowak-Jeziorański

J. Zych
(Jan Nowak-Jeziorański):
Rosja wobec
Powstania Warszawskiego,
przedruk za
Contemporary Life
and Culture, Londyn 1947,
'Biblioteka Promienistych',
Kraków 1986
(drugi obieg)

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak:
Polska pozostała sobą,
przedruk za
Polonia Book Fund Ltd.,
London 1980;
CDN, Warszawa 1983
(drugi obieg)

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak:
O proces Bolesława Bieruta
i wspólników, przedruk za
Instytut Literacki, Paryż,
wyd. Grup Oporu "Solidarni",
Warszawa 1989
(drugi obieg)

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański:
Polska droga ku wolności
1952-1973,
GRYF Publications Ltd.,
Londyn 1974

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak:
Polska z oddali, tom II
(1956-1976),
Wydawnictwo MYŚL
(drugi obieg)

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak:
Kurier z Warszawy,
Odnowa, Londyn 1978
(1989 - ISBN 0-903705-65-6)

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Andrzej Krajewski:
Kiedy Polska...;
o swoim widzeniu przyszłości mówią Jan Nowak (i inni):
Kiedy Polska...
Wydawnictwo BAZA / MOST,
Warszawa 1989
 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański,
Jerzy Giedroyc:
Listy 1952-1998,
[ponad 400 listów! - przyp. red.]
Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2001
s.776, ISBN: 83-7095-052-3

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Eugeniusz Kwiatkowski:
Dziennik
(lipiec 1939 - sierpień 1940), wstęp: Jan Nowak-Jeziorański,
wyd. Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania,
Rzeszów 2003
ISBN: 83-87658-52-9

 

Zbigniew Brzeziński:
Cztery lata w Białym Domu.
Wspomnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa państwa,
1977-1981
   Zbigniew Brzeziński: Cztery lata w Białym Domu
  Przełożył Zdzisław Dziekoński, Wstęp Jan Nowak-Jeziorański.
Polonia Book Fund,
Londyn 1986, s. IX, 573,
indeks nazwisk
ISBN 0-902352-55-5 

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański:
Polska pozostała sobą,
przedruk za: Polonia,
CDN (drugi obieg)

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański:
Polska z oddali,
Odnowa, Londyn

 

 Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański:
Rozmowy o Polsce,
Czytelnik

 

 Jan Nowak-Jeziorański - Wojna w eterze

Jan Nowak-Jeziorański):
Wojna w eterze, 1948-1956
Odnowa, Londyn 1985/1986

 

 Jan Nowak-Jeziorański - Wojna w eterze

Jan Nowak
(Zdzisław Jeziorański):
Wojna w eterze, 1948-1956
WSW Komitywa, Lublin 1987
(drugi obieg)

 

 Jan Nowak-Jeziorański - Wojna w eterze

Jan Nowak-Jeziorański):
Wojna w eterze, 1948-1976
s. 712, SIW Znak, Kraków
2000 - ISBN: 83-7006-665-8
2005 - ISBN: 83-240-0617-6


Wspomnienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego z lat 1948-1976, kiedy to Autor kierował
rozgłośnią polską Radia Wolna Europa. Wielka polityka amerykańskiego mocarstwa i polskie dramaty
splatają się w niej z barwną anegdotą i z przenikliwymi portretami ludzi
spośród jakże wybitnego grona dziennikarzy i współpracowników RWE.
Sensacyjne zmagania wywiadów i walka o utrzymanie rozgłośni
to niezwykła korespondencja z najbardziej wysuniętego frontu. [Od Wydawcy (Znak)]

 

 Jan Nowak-Jeziorański, fot. Daniel Klimczak / AG


 Jan Nowak-Jeziorański, faksymile podpisu

 

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2008, godz. 12:03 - Artur Podsiadły