Biblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza do udziału w konkursie „Biblioteka w memie”

 

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz promocja Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Do konkursu można zgłaszać prace w formie „mema” o tematyce związanej z czytaniem, biblioteką lub bibliotekarzami.

 

Termin składania prac konkursowych: 29 kwietnia 2018 r.

 

Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres sekretariatu biblioteki: sekbibl@kul.pl, z dopiskiem w temacie: Konkurs - Tydzień Bibliotek 2018.

Treść wiadomości powinna zawierać następujące dane: tytuł pracy oraz dane autora (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mailowy). W przypadku osób nieletnich także zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie.

 

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Drugim osobnym kryterium wyboru zwycięzcy będzie głosowanie w profilu Biblioteki na Facebooku.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas XV Tygodnia Bibliotek. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Wszyscy laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni pisemnie bądź telefonicznie.

 

 

Życzymy ciekawych pomysłów i twórczych prac!

 


 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2018, godz. 07:31 - Małgorzata Augustyniuk