Cel Konkursu to rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i podkreślenie roli czytania oraz bibliotek w życiu społecznym każdego człowieka.


Konkurs był adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Do konkursu można było zgłaszać prace w formie opowiadania lub komiksu o tematyce związanej z czytaniem, biblioteką lub bibliotekarzami.

 

Termin składania prac konkursowych: 30 kwietnia 2017 r.

 

Prace oceniała Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Dla każdej z form wg kategorii wiekowych (dzieci- poniżej 12 lat, młodzież - 13-16 lat, młodzież i dorośli - powyżej 16 lat).

 

Komisja Konkursowa w składzie:

1. Agnieszka Marczak vel Maciejak (Przewodnicząca)
2. Agnieszka Kulbaka (Sekcja literacka)
3. Danuta Gil (Sekcja literacka)
4. Iwona Kasiura (Sekcja plastyczna)
5. Urszula Szymańska (Sekcja plastyczna)

6. Mirella Nawracała-Urban (sekretarz)

 

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 

OPOWIADANIE – dzieci poniżej 12 lat:

 

I MIEJSCE: Krystian i Kacper Madyjewscy – "Parabola mola"

WYRÓŻNIENIE: Nina Sawczenko – "Biblioteka nie straszy. Opowieść biblioteczna"

 

OPOWIADANIE – młodzież 13-16 lat:

 

I MIEJSCE: Zuzanna Michalczuk – "Na tropie Doyle'a"

WYRÓŻNIENIE: Nikola Kuć – "Tęczowe skrzydła"

 

OPOWIADANIE – młodzież i dorośli powyżej 16 lat

 

I MIEJSCE:

Mateusz Chazan – "Reportaż z nieoczytanego miasta"

Iwona Kuśmierz – "Strajk zakurzonych"

Aneta Rumak – "Jacy bohaterowie literaccy "mieszkają" w bibliotekarzach??

 

KOMIKS – dzieci poniżej 12 lat

 

I MIEJSCE: Aleksandra Rymkiewicz – "Biblioteka nie straszy! Opowieść biblioteczna"

 

 

KOMIKS - młodzież i dorośli powyżej 16 lat

 

I MIEJSCE: Agnieszka Rzążewska – "W bibliotece nie straszy"

 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie!

 

Dziękujemy również ks. dr. Mariuszowi Lachowi, dyrektorowi Teatru ITP za ufundowanie nagród dla uczestników.


 


 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2017, godz. 13:13 - Małgorzata Augustyniuk