Biblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. „Biblioteka nie straszy! Opowieść biblioteczna”.

 

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i podkreślenie roli czytania oraz bibliotek w życiu społecznym każdego człowieka.


Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Do konkursu można zgłaszać prace w formie opowiadania lub komiksu o tematyce związanej z czytaniem, biblioteką lub bibliotekarzami.

 

Termin składania prac konkursowych: 30 kwietnia 2017 r.

 

Prace należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27 lub do Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej znajdującej się w Gmachu Głównym KUL, przy Al. Racławickich 14, pok. 9. W przypadku opowiadania praca może zostać przesłana w wersji elektronicznej na adres sekretariatu biblioteki: sekbibl@kul.pl, z dopiskiem w temacie: Konkurs Tydzień Bibliotek. Wraz z pracami konkursowymi powinna zostać dostarczona karta informacyjna zawierająca: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mailowy oraz wiek autora pracy, w przypadku osób nieletnich zgodę na udział w konkursie.

 

 

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Dla każdej z form wg kategorii wiekowych (dzieci- poniżej 12 lat, młodzież - 13-16 lat, młodzież i dorośli - powyżej 16 lat)

 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas XIV Tygodnia Bibliotek: „Biblioteka. Oczywiście!” (8-12.05.2017 r.). Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni pisemnie bądź telefonicznie.

 

Życzymy ciekawych pomysłów i twórczych prac!

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2017, godz. 13:40 - Małgorzata Augustyniuk