Czytelnia Zbiorów Teologii Pastoralnej

 KSIĘGOZBIÓR

Czytelnia gromadzi książki i czasopisma z zakresu:

teologii pastoralnej  
socjologii religii
liturgiki
katechetyki
homiletyki
edukacji medialnej
nauk o rodzinie
pracy socjalnej
psychologii
pedagogiki

 

Aktualnie zbiory Czytelni obejmują ok. 24 tys. książek i 5800 woluminów czasopism.

Tytuły ważniejszych czasopism gromadzonych na bieżąco:Anamnesis

Ateneum Kapłańskie

Biblioteka Kaznodziejska

Collectanea Theologica

Communio

Ethos

Głos dla Życia

Gość Niedzielny

Homo Dei

Katecheta

Liturgia Sacra

Niedziela

L’Osservatore Romano

Pastores

Praca Socjalna

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Przegląd Homiletyczny (do 2011)

Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego

Przegląd Powszechny (do 2012)

Przegląd Psychologiczny

Remedium

Roczniki Biblijne

Roczniki Filozoficzne

Roczniki Historii Kościoła (do 2012)

Roczniki Liturgiczne

Roczniki Nauk o Rodzinie

Roczniki Pastoralno-Katechetyczne

Roczniki Psychologiczne

Roczniki Teologii Dogmatycznej (do 2011)

Roczniki Teologii Duchowości

Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Roczniki Teologii Moralnej

Ruch Biblijny i Liturgiczny

Seminare

Socjologia Religii

Sprawy Rodziny

Studia nad Rodziną

Studia Pastoralne

Studia Płockie

Studia Theologica Varsaviensia

Świat Problemów

Teologia Praktyczna

Tygodnik Powszechny

W Drodze

Warszawskie Studia Pastoralne

Więź (do 2011)

Współczesna Ambona

Wychowawca

Zeszyty Naukowe KUL

Znak (do 2011)

Życie i Płodność (do 2012)

 

Powrót do strony startowej

 

Autor: Agnieszka Marczak Vel Maciejak
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016, godz. 12:39 - Agnieszka Matwis