Biblioteki Cyfrowe:  Fundacje:  
       
Nazwa: Opis: Nazwa: Opis:
       
Cyfrowa Biblioteka PISM Biblioteka zawiera elektroniczne publikację Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych  Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego  Think-tank specjalizujący się w polityce zagranicznej
Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona zawiera odnośniki do bibliotek cyfrowych

w Polsce

 Fundacja im. Stefana Batorego  

Fundacja wspierająca rozwój demokracji

i społeczeństwa obywatelskiego

Polona      
       
Słowniki i encyklopedię:   Agencje Informacyjne: 
       
Nazwa:    Nazwa:  
       
Bibliografia Estraichera   Polska Agencja Prasowa  
Encyklopedia PWN   Katolicka Agencja Informacyjna  
       
Film i telewizja:   
       
Nazwa: Opis:    
       
American Film Institute Amerykański Instytut Filmowy    

Filmoteka Narodowa

 

Repozytorium cyfrowe FN
Upowszechnia kulturę narodową, ochrania dziedzictwo polskiej kinematografii    
Filmoteka TVP Zasoby TVP (m.in.filmy dokumentalne i z festiwalu Planet Doc Review) które nie zostały wydane na DVD    
Narodowy Instytut Audiowizualny: Dygitalizuje, udostępnia i promuje polskie dziedzictwo audiowizualne    
       
Internet:  Prasa: 
       
Nazwa: Opis: Nazwa: Opis:
       
Carrot2 Polska metawyszukiwarka e-Kolekcja Czasopism Polskich Projekt dygitalizacji rzadkich i poczytnych czasopism polskich
Freality.com Różne wyszukiwarki na jednej stronie www Prasa polonijna Portal dotyczący prasy polonijnej
    Prasa w internecie: Projekt digitalizacji bibliotecznych zasobów czasopiśmienniczych
       
       
Instytucję:  Strony ogólnopolitologiczne: 
       
Nazwa: Opis: Nazwa instytucji Opis:
       
Europejska Akademia Dyplomacji

Instytucja edukacyjna kształcąca kadry

na potrzeby polskiej

i zagranicznej administracji

Centrum Stosunków Miedzynarodowych Ośrodek zajmujący się polską polityką zagraniczną i problemami polityki międzynarodowej
    Komisja Spraw Zagranicznych Komisja zajmująca się sprawami zagranicznymi państwa polskiego
    Nowa Politologia  
    Ośrodek Analiz Politologicznych UW Organizacja badawcza zajmująca się problemami świata polityki
    Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych  
       
Geopolityka:  Wschodnioznawstwo: 
       
Nazwa: Opis: Nazwa: Opis:
       
Polskie Towarzystwo Geopolityczne   Centrum Studiów Polska-Azja Think-tank zajmujący się Azją
Portal Geopolityka.org Portal dotyczący geopolityki Eastbook.eu Informacje na temat państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego
    Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Prowadzi badania historyczne

i politologiczne dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej

    Ośrodek Studiów Wschodnich

Analiza sytuacji politycznej, gospodarczej

i społecznej państw graniczących

z Polską na obszarze Europy Środkowe, Wschodniej, Półwyspu Bałkańskiego, Kaukazu Południowego, Azji Centralnej

i Niemiec

Autor: Patryk Fijałkowski
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2019, godz. 16:35 - Patryk Fijałkowski