Serdecznie informujemy, że kliknięcie TYTUŁU publikacji znajdujących się w tabeli spowoduje OTWORZENIE jego SPISU TREŚCI w formacie pdf.

 

Gorąco zachęcamy do korzystania z nowej funkcji naszej strony !

 

KATEGORIE TEMATYCZNE

ANDRAGOGIKA / GERONTOLOGIA (NAUKA O OSOBACH DOROSŁYCH I STARSZYCH)
ETYKA
FILOZOFIA
GENDER - PŁEĆ KULTUROWA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA SPECJALNA: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ FIZYCZNA I UMYSŁOWA, ITP. 
PRACA SOCJALNA/POLITYKA SPOŁECZNA 
PSYCHOLOGIA 
MAŁŻEŃSTWO, RODZINA - ASPEKTY PRAWNE
PSYCHOLOGIA MAŁŻEŃSTWA 
PSYCHOPROFILAKTYKA RODZINY/UZALEŻNIENIA 
RODZINA - ASPEKTY PSYCHOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNE 
SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA
WYCHOWANIE - ASPEKTY SPOŁECZNE, MORALNE, PSYCHOLOGICZNE ITP.
ZAGROŻENIA I PROBLEMY W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY I DZIECI
 
TEOLOGIA
 
PSYCHOLOGIA RELIGII
TEOLOGIA BIBLIJNA 
 
KOBIETA
MAŁŻEŃSTWO I RODZINA - TEOLOGIA,MORALNOŚĆ
 

 

 

 

  NOWOŚCI 2014/2015


ANDRAGOGIKA / GERONTOLOGIA (NAUKA O OSOBACH DOROSŁYCH I STARSZYCH)

     
Przejdź do góry strony

ETYKA

In vitro: zagrożona godność.

Wanda Półtawska

Częstochowa: Św. Paweł 2014
Nadzieja na dziecko czyli cała prawda o naprotechnologii.

Tomasz P. Terlikowski

Warszawa: FRONDA 2015
Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej.

Sandel Michael J.

Warszawa: KURHAUS 2014
Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne.

Red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon

Lublin: KUL 2014
Przejdź do góry strony

FILOZOFIA

     
Przejdź do góry strony

GENDER - PŁEĆ KULTUROWA

Gender: kontrrewolucja.

Paweł Lisicki i in.

Kraków:

Wyd. M 2014

 

Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą.

Moir Anne, Jessel David

Warszawa: Wyd. Literackie MUZA SA 2014

Pułapka gender. Karły kontra orły - wojna cywilizacji.

Marzena Nykiel

Kraków:

Wyd. M 2014

 

Raport o gender w Polsce.

 

Niewińska Agnieszka

Warszawa: FRONDA 2014
     
Przejdź do góry strony

PEDAGOGIKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce. Bujnowska Anna, Sidor-Piekarska Bożena, red. Lublin: KUL 2015
Przejdź do góry strony   

PEDAGOGIKA SPECJALNA: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ FIZYCZNA I UMYSŁOWA, ITP.

ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców.

Kołakowski Artur, Wolańczyk Tomasz, Pisula Agnieszka, Skotnicka Magdalena, Bryńska Anita

 

Sopot: GWP 2014

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji.

Łobacz Małgorzata, Paszkiewicz Aneta

Lublin: KUL 2015

Przejdź do góry strony 

PRACA SOCJALNA/POLITYKA SPOŁECZNA

Projekt socjalny jako aktywne narzędzie pracy socjalnej.

 

Red. Andrzejewska-Cioch Anna, Jęczeń Jarosław

 

Lublin 2014

Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim.

Tunia Anna

Lublin: KUL 2015

Przejdź do góry strony 

PSYCHOLOGIA

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci. Podręcznik terapeuty.

 

Kendall Philip C., Hedtke Kristina A.

 

Sopot: GWP 2014

 Przejdź do góry strony

MAŁŻEŃSTWO, RODZINA - ASPEKTY PRAWNE

 

 

 

Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety.

Red. Rakoczy Tomasz

Lublin: KUL 2014

Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Praktyczny poradnik.

Vernay Jacques, Draillard Benedicte

 Poznań: Wyd. Św. Wojciecha 2014

 Przejdź do góry strony
 

PSYCHOLOGIA MAŁŻEŃSTWA

 


 

 

 

 
Przejdź do góry strony

PSYCHOPROFILAKTYKA RODZINY/UZALEŻNIENIA

 

Podstawy muzykoterapii. Red. Stachyra Krzysztof

Lublin: UMCS 2014

Wyłącz zanim będzie za późno. Uzależnienie od komputera i internetu.

 

 

Schuhler Petra, Vogelgesang Monika

 

Kraków: WAM 2014
 Przejdź do góry strony

RODZINA - ASPEKTY PSYCHOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNE

 

 Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania.

Red. Jabłoński Arkadiusz, Szyszka Małgorzata, Gizicka Dorota

Lublin: KUL 2014

Przejdź do góry strony

SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA

 

Seksualność da się lubić.

Castellanos Luis Valdez

Kraków: WAM 2014

 Przejdź do góry strony

 

WYCHOWANIE - ASPEKTY SPOŁECZNE, MORALNE, PSYCHOLOGICZNE ITP.

 

7 sposobów wychowania dzieci.

Römer Felicitas

 

Kraków: WAM 2014

Edukacyjne problemy współczesności.

Szymański Mirosław J.

Kraków: Impuls 2014

Jak wychowywać do bycia kobietą i do bycia mężczyzną.

Cantelmi Tonino, Scicchitano Marco

Kraków: WAM 2014

Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina.

Red. Augustyn Józef

Kraków: WAM 2014

Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji.

Red. Rynio Alina, Stępień Katarzyna

Lublin: KUL 2014

 

 Przejdź do góry strony

 

ZAGROŻENIA I PROBLEMY W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY I DZIECI

 

 

 

 

TEOLOGIA

 

 

Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury. Andrzej P. Stefańczyk Lublin: KUL 2015
Nauczycielski Urząd Kościoła a religie. Red. Ireneusz Sławomir Ledwoń, Piotr Królikowski Lublin: KUL 2015
Teologia moralna - wokół odnowy po Soborze Watykańskim II Janusz Nagórny Lublin: KUL 2014

PSYCHOLOGIA RELIGII

Nauka wobec religijności i duchowości człowieka. Red. Katarzyna Skrzypińska, Halina Grzymała-Moszczyńska, Marek Jarosz Lublin: KUL 2014
Nawrócenie. Red. Piotr Moskal Lublin: KUL 2015

TEOLOGIA BIBLIJNA

Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa

(ŁK 24,47)

Red. Krzysztof Mielcarek Lublin: KUL 2015

KOBIETA

Idiotyzmy feminizmu. Magdalena Żuraw Warszawa: FRONDA 2014

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA - TEOLOGIA,MORALNOŚĆ

Wiara i seks. Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Robert Skrzypczak

Kraków:

Wyd. AA 2015

Opracowanie:
Agnieszka Marczak vel Maciejak

Autor: Agnieszka Marczak vel Maciejak
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 11:09 - Agnieszka Matwis