Autor/redaktor

Tytuł

Miejsce : wydawca, rok, wydanie

 

 

Oleś, M.

 

 

Fakultatywne działania administracji publiczne.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2018.

 

Stan prawny na 31 sierpnia 2017 r.

 

 

Florek, L.

(red.)

 

 

Kodeks pracy : komentarz.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

2017.

 

7. wyd., stan prawny: 1 września 2017.

 

 

Gniewek, E.,

Machnikowski, P.

(red.)

 

 

Kodeks cywilny : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

 2017.

 

8. wyd.

 

 

Kidyba, A

 

 

Kodeks spółek handlowych. T. 1-2, Komentarz.

 

 

 

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

13. wyd., stan prawny na 10 października 2016 r.

 

 

Jędrejek, G.

 

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy :

komentarz.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

2. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r.

 

 

Królikowski, M.,

Zawłocki, R.

(red.)

 

 

Kodeks karny :

część ogólna :

komentarz : Art. 1-116.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

 2017.

 

4. wyd.

 

 

Adamiak, B.

Borkowski, J.,

 

 

 

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

15. wyd., [wg stanu prawnego na maj 2017 r.].

 

 

Hauser, R.,

Wierzbowski, M.

(red.)

 

 

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

4. wyd. zm. i uzup.

 

 

Hauser, R.,

Wierzbowski, M.

(red.)

 

 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

  5. wyd. zm. i uzup., [stan prawny na dzień 1.6.2017 r.].

 

 

Łaszczyca, G.

(red.)

 

 

System Prawa Administracyjnego Procesowego ; T. 1.

Zagadnienia ogólne.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

2017.

 

Stan prawny na 1 lipca 2017 r.

 

 

Gajewski, S.

 

 

Kodeks postępowania administracyjnego :

nowe instytucje : komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IVa i VIIIa KPA.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck,

2017.

 

Stan prawny: czerwiec 2017.

 

 

Kmieciak, Z.

(red.)

 

 

Partycypacja w postępowaniu administracyjnym :

w kierunku uspołecznienia interesu prawnego.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

2017.

 

 

Wilbrandt-Gotowicz, M.

 

 

Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

2017.

 

Stan prawny na 10 lipca 2017 r.

 

 

Szubiakowski, M.

 

 

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.

 

Stan prawny na 20 stycznia 2017 r.

 

 

Zacharczuk, P.

 

 

Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

 

Flaga-Gieruszyńska, K.,

Gołaczyński, J.,

Szostek, D.

(red.)

 

 

E-obywatel, e-sprawiedliwość, e-usługi.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

 

Kawecki, M.

 

 

Reforma ochrony danych osobowych :

współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

Stan prawny na 1 czerwca 2017 r.

 

 

Stec, M.,

Płażek, S.

(red.)

 

 

Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

2017.

 

 

 

 

Rakoczy, B.

(red.)

 

 

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

2017.

 

Stan prawny na 1 września 2017 r.

 

 

Szyrski, M.

 

 

Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) :

analiza administracyjnoprawna.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.

 

 

Trzcińska, D.,

Tucholska, N.,

Żurawik-Paszkowska, M.

 

 

Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.

 

 

Habuda, A.,

Radecki, W.

 

 

Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski, Czech i Słowacji.

 

 

Warszawa :

Difin SA,

2017.

 

 

Zimmermann, J.

(red.)

 

 

Wolność w prawie administracyjnym : VII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

 

Lis, W.

(red.)

 

 

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu.

 

 

Lublin : Wydawnictwo KUL,

2017.

 

 

Kruk, E.,

Lubeńczuk, G.,

Drab, T.

(red.)

 

 

Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego.

 

 

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.

 

 

Wójcicka, E.

(red.)

 

 

Sądowa kontrola administracji publicznej w Europie.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe,

2017.

 

Stan prawny na 30 czerwca 2016 r.

 

 

Pikuła, Ł.

(red.)

 

 

Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej. T. 2.

 

 

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

 

 

Bartnik, M.,

Bielecki, M.,

Nikołajew, J.

 

 

 

Prawo ukraińskie : wybrane zagadnienia.

 

 

Lublin : Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis,

2013.

 

 

Szlachetko, J.,

Borówka, K.

(red.)

 

 

Ustawa o rewitalizacji :  komentarz. T. 1.

 

 

Gdańsk :

Instytut Metropolitalny, 2017.

 

 

Bojar, E.

(red.)

 

 

Liderzy o liderowaniu w XXI wieku : refleksje przedstawicieli nauk o zarządzaniu i praktyków.

 

 

Lublin ; Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2017.

 

 

Paradowski, M.

 

 

Pozwolenie budowlane.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo In Plus - Teresa Konarska,

2017.

 

 

Kozieł, G.

(red.)

 

 

Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji : rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda.

 

 

Lublin : Wydawnictwo WSPA,

2017.

Stan prawny na dzień 30 listopada 2016 r.

 

 

Papoušková, Z.

(et al.)

 

 

Peníze v právu a ekonomice.

Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s. :

ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci,

2015.

 

 

Martinák, T.

(et al.)

 

 

Bezhotovostní peníze versus elektronické peníze.

Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s. :

ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci,

2015.

 

 

Řezníčková, K.

(et al.)

 

 

Daň z přidané hodnoty z perspektivy aktuálních legislativních změn.

Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s. :

ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci,

2016.

 

 

Wierzbowski, M.

(red.)

 

 

Postępowanie administracyjne :  ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi.

 

 

Warszawa :  Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

18. wyd. zm. i uaktualnione.

 

 

Woś, T.

(red.)

 

 

Postępowanie administracyjne.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

3. wyd., stan prawny na 1 czerwca 2017 r.

 

 

Woś, T.

(red.)

 

 

Postępowanie sądowoadministracyjne.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

Wyd. 8, stan prawny na 1 czerwca 2017 r.

 

 

Adamiak, B.,

Borkowski, J.

(red.)

 

 

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

2017.

 

15. wyd. Stan prawny na 1 września 2017 r.

 

 

Hauser, R.,

Skoczylas, A.

(red.)

 

 

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

2. wyd., stan prawny na 1 września 2017 r.

 

 

Kmieciak, Z.

(red.)

 

 

Polskie sądownictwo administracyjne :  zarys systemu.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

2 wyd., zaktual. i zm.

 

 

Studzińska, J.,

Cioch, P.

 

 

Postępowanie cywilne.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

5. wyd., [stan prawny na dzień 1.9.2017 r.].

 

 

Zieliński, A.

 

 

Postępowanie cywilne :  kompendium.

 

 

Warszawa :  Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

16. wyd., uaktualnione i uzup.

 

 

Kulesza, C.,

Starzyński, P.

 

 

Postępowanie karne.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

Stan prawny na dzień 1.1.2017 r.

 

 

Dudka, K.,

Paluszkiewicz, H.

(red.)

 

 

Postępowanie karne :  kazusy z rozwiązaniami.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

Stan prawny na 1 kwietnia 2017 r.

 

 

Grześkowiak, A.,

Wiak, K.

(red.)

 

 

Prawo karne.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

6. wyd. popr. i uzup.

 

 

Gardocki, L.

 

 

Prawo karne.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

20. wyd. zm.

 

 

Kuć, M.

 

 

Prawo karne wykonawcze.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

3. wyd.

 

 

Garlicki, L.

 

 

Polskie prawo konstytucyjne :

zarys wykładu.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

4. wyd., stan prawny na 1 września 2017 r.

 

 

Banaszak, B.

 

 

Prawo konstytucyjne.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

8. wyd.

 

 

Gronkiewicz-Waltz, H.,

Wierzbowski, M.

(red.)

 

 

Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

2017.

 

5. wyd., stan prawny na 1 maja 2017 r.

 

 

Powałowski, A.

(red.)

 

 

Prawo gospodarcze publiczne.

 

 

Warszawa :  Wydawnictwo C. H. Beck,

 2017.

 

4. wyd.

 

 

Blicharz, R.

(red.)

 

 

Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

2017.

 

Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r.

 

 

Stelina, J.

 

 

Prawo urzędnicze.

 

 

Warszawa :  Wydawnictwo C. H. Beck,

 2017.

 

3. wyd., [stan prawny na dzień 31.1.2017 r.].

 

 

Florek, L.

 

 

Prawo pracy.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

19. wyd. zm. i zaktual.

 

 

Radwański, Z.,

Panowicz-Lipska, J.

 

 

Zobowiązania : część szczegółowa.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

12. wyd., stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do lipca 2017 r.

 

 

Koch, A.,

Napierała, J.

(red.)

 

 

Prawo spółek handlowych.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

2017.

 

6. wyd., stan prawny na 1 września 2017 r.

 

 

Kidyba, A.

 

 

Prawo handlowe.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

19. wyd. popr. i uaktual.

 

 

Wójtowicz, W.

(red.)

 

 

Zarys finansów publicznych i prawa finansowego.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

2017.

 

8 wyd. Stan prawny na 31 sierpnia 2017 r.

 

 

Nowak-Far, A.

(red.)

 

 

Finanse publiczne i prawo finansowe.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck,

2017.

 

2. wyd.

 

 

Smoleń, P.,

Wójtowicz, W.

(red.)

 

 

Prawo podatkowe.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

3. wyd.

 

 

Oktaba, R.

 

 

Prawo podatkowe.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

3. wyd.

 

 

Szmulik, B.,

Serafin, S.,

Miaskowska-Daszkiewicz, K.

 

 

Zarys prawa administracyjnego.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

4. wyd. uaktualnione i zm.

 

 

Barcik, J.,

Srogosz, T.

 

 

Prawo międzynarodowe publiczne.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

3. wyd., zaktualizowane i zm.

 

 

Góralczyk, W.,

Sawicki, S.

 

 

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

17. wyd., stan prawny na 1 maja 2017 r.

 

 

Barcz, J.,

Górka, M.,

Wyrozumska, A.

 

 

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

5. wyd., stan prawny na 15 sierpnia 2017 r.

 

 

Chauvin, T.,

Stawecki, T.,

Winczorek, P.

 

 

Wstęp do prawoznawstwa.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2017.

 

11. wyd. popr. i uzup.

 

 

Burzec, M.,

Smoleń, P.

(red.)

 

 

Essential problems with taxation of agriculture.

 

 

Lublin : Wydawnictwo KUL,

2017.

 

 

Staszewski, W.

 

 

Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej.

 

 

Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2015.

Stan prawny na 31 sierpnia 2015 r.

 

 

 

Konstytucja Kenii =

The Constitution of Kenya.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Biblioteka Sejmowa,

2017.

 

 

Madej, B.,

Błażewski, M.

 

 

Nakaz rozbiórki w prawie budowlanym.

 

 

Kraków :

AT Wydawnictwo, 2015.

 

stan prawny na dzień 23 czerwca 2015 r.

 

 

Błażewski, M.

 

 

Proces rozbiórki obiektu budowlanego.

 

 

Kraków :

AT Wydawnictwo, 2016.

 

stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.

 

 

Nowicki, M.

 

 

Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

2017.

 

Wyd. 7, stan prawny na 1 lutego 2017 r.

 

 

Stahl, M.,

Korzeniowski, P.,

Kaźmierska-Patrzyczna, A.

(red.)

 

 

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

Stan prawny na 1 października 2016 r.

 

 

Kumela-Romańska, M.

 

 

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

Stan prawny na 21 grudnia 2016 r.

 

 

Wierzbowski, M.

(red.)

 

 

Prawo administracyjne.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska,

2017.

 

13. wyd. zm. i uzup.

 

 

Cieślak, Z.

(red.)

 

 

Nauka administracji.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

2. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2017 r.

 

 

Hauser, R.,

Wierzbowski, M.

(red.)

 

 

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017.

 

3. wyd. zm. i uzup., stan prawny na 1.12.2016 r.

 

 

Kmiecik, Z.

 

 

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

Wyd. 4. Stan prawny na 1 marca 2017 r.

 

 

Jakubecki, A.

(red.)

 

 

Kodeks postępowania cywilnego. T.1-2, Komentarz do art. 1-1217.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

7. wydanie, stan prawny na 14 lutego 2017.

 

 

Gapska, E.,

Studzińska, J.

 

 

Postępowanie nieprocesowe.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

2. wyd., stan prawny na 9 listopada 2016.

 

 

 

Księżak, P.

 

 

Prawo spadkowe.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

Stan prawny na 1 stycznia 2017.

 

 

Ofiarski, Z.

 

 

Prawo bankowe.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

Wyd. 5, stan prawny na 1 stycznia 2017 r.

 

 

Hołda, Z.

[et al.]

 

 

Prawo karne wykonawcze.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

5. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2017 r.

 

 

Brzeziński, B.,

Kalinowski, M.

(red.)

 

 

Prawo podatkowe Unii Europejskiej.

 

 

Gdańsk :

ODDK,

2017.

 

 

Niezgoda, A.,

Szczęśniak, P.,

Barczak, J.

(red.)

 

 

Podatki i opłaty samorządowe : aktualne problemy dogmatyczne i orzecznicze.

 

 

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

 

 

Jarosz, A.,

Springer, B.

(red.)

 

 

Jednostki pomocnicze w polskich gminach : pozycja, funkcje i wyzwania.

 

 

Zielona Góra :  Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014.

 

 

Dobrowolski, G.

(red.)

 

 

Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska.

 

 

Katowice : Agencja Reklamowa Top, 2016.

 

 

Sienkiewicz, M.,

Kuć-Czajkowska, K.

(red.)

 

 

Local government in selected central and eastern european countries : experiences, reforms and determinants of development.

 

 

Lublin :

Maria Curie-Skłodowska University Press,

2016.

 

 

Kołodziej, T.

 

 

Od transformacji do integracji : rzecz o ciągłości PRL i III RP.

 

 

Warszawa : Tadeusz Kołodziej,

2015.

 

Wyd. 2, poszerz. i uzup.

 

 

Dobrzeniecki, K.,

Romanowski, M.

 

 

Reprywatyzacja : problemy tworzenia i stosowania prawa.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo UKSW,

2015.

 

 

 

Karwacka, J.

(red.)

 

 

Gruzja w procesie integracji europejskiej.

 

 

Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. UW,

2015.

 

 

Mazur, S.

(red.)

 

 

Sprawne państwo : reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach.

 

 

Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2015.

 

 

Kopyciński, P.

(red.)

 

 

Sprawne państwo : propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.  T. 2.

 

 

Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej,

2015.

 

 

Schimanek, T.,

Sondej, I.,

Rękas, Z.

Podręcznik regrantingu czyli Jak wdrażać regranting w samorządach gminnych i powiatowych : modelowe rozwiązanie opracowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce : model regrantingu wraz z instrukcją stosowania.

 

Warszawa : Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce : MRPiPS,

2016.

Wyd. 2, stan prawny: 31 maja 2016.

 

 

Kaim, A.

(red.)

 

 

Trzecia strona medalu : sytuacja osób pracujących w polskich organizacjach pozarządowych.

 

 

Gdańsk : Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się zrobi!", 2016.

 

 

Hauser, R.,

Wierzbowski, M.

(red.)

 

 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017.

 

Wyd. 4 zm. i uzup.,  [stan praw. na dzień 1.1.2017 r.].

 

 

Izdebski, H.,

Pisz, M.,

Komorowski, M.

(red.)

 

 

Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.

 

 

Duniewska, Z.,

Jaworska-Dębska, B.,

Stahl, M.,

Olejniczak-Szałowska, E.

(red.)

 

 

Prawo administracyjne materialne.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

 

2. wyd., stan prawny na 2 września 2016 r.

 

 

Pazdan, M.

 

 

Prawo prywatne międzynarodowe.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

16 wyd., stan prawny na 1 października 2016 r.

 

 

Gabaccia, D.

 

 

Foreign relations : American immigration in global perspective.

 

 

Princeton ; Oxford : Princeton University Press,

2012.

 

 

Spence, D.,

Bátora, J.

(ed.)

 

 

The European external action service :  European diplomacy post-Westphalia.

 

 

Basingstoke :

Palgrave Macmillan,

2015.

 

 

Maciejewski, T.

 

 

The history of Polish legal system from the 10th to the 20th century.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.

 

 

Müller, J.-W.

 

 

Contesting democracy :  political ideas in twentieth-century Europe.

 

 

New Haven ; London :

Yale University Press,

2013.

 

 

Zahra, T.

 

 

The great departure : mass migration from Eastern Europe and the making of the free world.

 

 

New York ; London :

W.W. Norton & Company,

cop. 2016.

 

 

Turabian, K.

 

 

A manual for writers of research papers, theses, and dissertations : Chicago style for students and researchers.

 

 

 Chicago ; London :

The University of Chicago Press,

2013.

 

8th ed.

 

 

Gromek, K.

 

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck,

2016.

 

5. wyd.

 

 

Radwański, Z.,

Olejniczak, A.

 

 

Zobowiązania : część ogólna.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2016. 

 

12. wyd. rozsz. i zaktualizowane.

 

 

 

Katner, W.

(red.)

 

 

Prawo gospodarcze i handlowe.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

 

Stan prawny na 8 września 2016 r.

 

 

Stępień, A.,

Wyrwiński, M.,

Zakrzewski, P.

 

 

Prawo rzeczowe i rodzinne : kazusy.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

2. wydanie, stan prawny na 1 października 2016 r.

 

 

Mróz, T.,

Stec, M.

(red.)

 

 

Prawo gospodarcze prywatne.

 

 

Warszawa : b Wydawnictwo C. H. Beck, c 2016.

 

4. wyd. zaktualizowane i zm., [stan normatywny obowiązujący na dzień 31.3.2016 r.].

 

 

Olszanowski, J.

 

 

Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

Stan prawny na 15 lutego 2016 r. 

 

 

Dolnicki, B.

(red.)

 

 

Sposoby realizacji zadań publicznych.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

 

Stan prawny na 1 października 2016 r.

 

 

Marchaj, R.

 

 

Samorządowe konsultacje społeczne.

 

 

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2016.

 

Stan prawny na 1 lutego 2016 r.

 

 

Bodio, J.,

Borkowski, G.,

Demendecki, T.

 

 

 

Ustrój organów ochrony prawnej : część szczegółowa.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

 

5 wyd., stan pr. na 15.11.2015 r. uwzględnia zmiany, które wejdą w życie 01.01.2016 r.

 

 

Grześkowiak, A.,

Wiak, K.

(red.)

 

 

Kodeks karny : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck,

2017.

 

Wyd. 4, [zaktualizowane do 1.11.2016 r.].

 

 

Daniluk, P.

(red.)

 

 

Kodeks wykroczeń : komentarz.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.

 

 

Chauvin, T.,

Stawecki, T.,

Winczorek, P.

 

 

Wstęp do prawoznawstwa.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.

 

10. wyd. popr. i uzup.

 

 

Gruszczyński, Ł.,

Menkes, M.,

Nowak, Ł.

 

 

Prawo międzynarodowe gospodarcze.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.

 

 

Trubalski, A.

 

 

Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP.

 

 

 Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016.

 

 

Pudzianowska, D.

(red.)

 

 

Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych.

 

 

Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

 

Stan prawny na 1 września 2016 r.

 

 

Seman, T.

 

 

Verejná správa v správnom súdnictve : [vedecká monografia].

 

 

Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016.

 

 

Nowicki, H.,

Nowicki, P.

(red.)

 

 

Państwo a gospodarka : instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych.

 

 

Toruń : Wydawnictwo KNPPG,

2015.

 

 

Nowicki, H.,

Nowicki, P.

(red.)

 

 

Państwo a gospodarka : kierunki zmian w publicznym prawie gospodarczym.

 

 

Toruń : Wydawnictwo KNPPG,

2016.

 

 

Kostański, P.,

Żelechowski, Ł.

 

 

Prawo własności przemysłowej.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2014.

 

Stan prawny na 30.11.2013 r.

 

 

Królikowski, M.,

Zawłocki, R.

 

 

Prawo karne.

 

 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,

2015.

 

 

Szlachetko, J.,

Gajewski, R.

(red.)

 

 

Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych.

 

 

Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.

 

 

Glumińska-Pawlic, J.

(red.)

 

 

Czy w Polsce istnieje system podatkowy ?

 

 

Katowice : Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski : UŚ,

2016.

 

 

Jendrośka, J.,

Bar, M.

(red.)

 

 

Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji.

 

 

Wrocław : Centrum Prawa Ekologicznego,  2008.

 

Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.

 

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017, godz. 10:29 - Agnieszka Lenart-Topyła