Przedwojenna prasa lubelska w naszej bibliotece
Nazwa czasopisma Wydawca Lata ukazywania się Częstotliwość Sygnatura
Gazeta Lubelska : niezależny organ demokratyczny. Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik 1944, 1945-1947. Dz. V 115
Gazeta Ludowa : wychodzi na każdą niedzielę. Ludowe Towarzystwo Wydawnicze 1915-1921. Tyg. V 130
Kurjer Lubelski : tygodnik społeczno-ekonomiczny, popularno-naukowy i literacki. Wanda Papiewska 1915-1916. Tyg. V 43
Nowy Głos Lubelski : jedyne polskie pismo wychodzące na terenie Gubernii Lubelskiej. [s.n] 1940-1944. Dz. V 91
Odrodzenie : tygodnik. [s.n] 1944-1950. Tyg. V 94
Robotnik : centralny organ PPS. Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej 1906-1939. Nieregularny. V 129
Straż nad Bugiem : tygodnik Okr. Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki nad Kresami. B. Dziemski 1926-1930. Dwa razy w miesiącu. V 107
Ziemia Lubelska. T. Kostecki 1906-1923. Dz. V 98

 

Autor: Patryk Fijałkowski
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2015, godz. 09:56 - Patryk Fijałkowski