Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w języku polskim prowadzonych na platformie WebEx. Tematy szkoleń prowadzonych we wrześniu:

  • Web of Science - wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych
  • Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?
  • Web of Science - wyszukiwanie nazwy instytucji
  • Nowości na platformie Web of Science

Zarejestruj się


 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2017, godz. 08:06 - Małgorzata Augustyniuk