W programie szkoleń oferujemy dwa osobne bloki tematyczne:

 

9.00 – 10.00 Kompleksowe przeszukiwanie zasobów Biblioteki (multiwyszukiwarka PRIMO, katalogi online); e-źródła (korzystanie z baz danych);

 

<>10.15 – 11.00 Czasopisma punktowane (wyszukiwarki, Journal Citation Report), wskaźniki bibliometryczne (Impact Factor, H-index); wyszukiwanie cytowań w bazach Web of Science i Scopus; inne możliwości wyszukiwania cytowań.

 

Liczba miejsc jest ograniczona (nie więcej niż 25-30 osób na jednym spotkaniu) dlatego prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w takim szkoleniu [z podaniem nazwy Wydziału] na adres infnauk@kul.pl lub telefonicznie (81) 445-31-19.

 

Istnieje również możliwość umówienia się na inny termin dla zorganizowanej grupy (pracowników, doktorantów, studentów) – kontakt: dr Joanna Nastalska-Wiśnicka 81 445-31-19.


Szczegółowy program szkoleń, który można ustalić z prowadzącym:

 

1. Najważniejsze e-źródła:

 • bazy interdyscyplinarne (EBSCO, Taylor & Francis, Springer, Science Direct, Wiley Online Library)
 • bazy danych z zakresu teologii (ATLAReligion)
 • bazy danych z zakresu nauk społecznych (PsychArticles, PsychInfo, SocIndex)
 • bazy danych z zakresu nauk humanistycznych (JSTOR)
 • bazy danych z zakresu nauk matematycznych (MathSciNet)
 • bazy prawnicze (Legalis, Lex, LegalSource) IBUK Libra
 • repozytoria, e-czasopisma i e-książki.

 

2. Szybkie i kompleksowe przeszukiwanie zasobów Biblioteki:

 • korzystanie z multiwyszukiwarki PRIMO
 • korzystanie z katalogów online (macierzystej Biblioteki oraz innych bibliotek krajowych i zagranicznych).

 

3. Czasopisma punktowane:

 • wyszukiwarki czasopism punktowanych
 • rankingi i punktacje czasopism oraz wskaźniki bibliometryczne (IF, H-index)
 • Journal Citation Reports z wartością wskaźników Impact Factor.

 

4. Bazy z indeksami cytowań:

 • wyszukiwanie cytowań publikacji w bazach Web of Science, SCOPUS
 • wskaźniki bibliometryczne: indeks Hirscha dla oceny dorobku naukowca, Impact Factor dla oceny czasopisma
 • Google Scholar Citations.

 

5. Podstawowe szkolenie z zasad korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL dla studentów.

 

6. Szkolenia seminaryjne w zakresie wyszukiwania informacji (heurystyka informacyjna) adresowane do grup każdego poziomu studiów (strategie wyszukiwawcze, wyszukiwanie w bazach bibliograficznych, czasopismach elektronicznych, bibliografiach drukowanych, pomoc w tworzeniu warsztatu bibliograficznego, prezentacja usług i zasobów bibliotecznych, możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi – pobieranie artykułów, książek oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 09:34 - Małgorzata Augustyniuk