W 2016 roku Biblioteka Uniwersytecka KUL uzyskała dofinansowanie MNiSW w związku z realizacją do dnia 31 grudnia 2016 r. zadania „3. Uzupełnienie zasobu serii Corpus Christianorum w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL finansowane w ramach umowy 553/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”

Uzyskane środki w wysokości 35 tysięcy złotych zostały przeznaczone na zakup 52 wol. publikacji Corpus Christianorum. Series Graeca i Corpus Christianorum Series Latina wydawanej przez belgijskie wydawnictwo Brepols (lista tytułów w załączniku). Pozostałe środki (około 4 tysięcy złotych) na zakup brakujących tomów pochodziły z budżetu KUL.

Nowe tomy serii zostaną udostępnione czytelnikom w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Istnieje również możliwość udostępnienia wybranych tytułów do bibliotek uniwersyteckich w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

LISTA PUBLIKACJI


Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2017, godz. 13:41 - Małgorzata Augustyniuk