Czesław Woś jest artystą plastykiem, grafikiem oraz twórcą ekslibrisów.


  Urodził się w 1944 roku w Krajance koło Wielunia. Studia plastyczne ukończył w 1977 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a studia podyplomowe w zakresie grafiki na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 1984 r. Pracował jako nauczyciel plastyki w szkołach podstawowych i liceach, prowadził również zajęcia dla studentów.
  Ilustrował tomiki poetów polskich, wydał 3 teki graficzne i 3 teki rysunków. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego prace były wielokrotnie prezentowane i nagradzane na wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in.: indywidualna Im Europäischen Kulturzentrum w Erfurt, indywidualna w Exlibris – Galerie w Gütersloh, zbiorowe na wystawach grafiki i ekslibrisu w Niemczech, Kanadzie, Włoszech, Danii i in.. Prace w zbiorach m.in. Muzeum Zamkowego w Malborku, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, International Ex libris Centrum w Sint-Niklaas, Ex libris Museum w Mediolanie i in. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Biblioteki im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, Ex libris Centrum – Sint Niklaas (Belgia), ADOGI Colection – Barcelona (Hiszpania), Del Bello Gallery – Toronto – Kanada, Kunstmuseum – Frederickhavn (Dania), Centro De Arte Moderno – Buenos Aires (Argentyna), Hokkaido Municipal Library – Sapporo (Japonia), Association Cataonia D’Ex-libris (Hiszpania), Traku Istorijos Muziejus (Litwa), Civic Modern Art Gallery – Mediolan (Włochy), Museo Ideale Leonardo Da Vinci (Włochy), Shanghai Fu Xian Zhai (Chiny).


Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2019, godz. 12:05 - Artur Podsiadły