Kształtowanie się Państwa Polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

 

Czas po odzyskaniu niepodległości był w dużej mierze okresem niespokojnym i pełnym napięć na polskiej scenie politycznej. Wynikało to w dużym stopniu z dopiero tworzącego się polskiego parlamentaryzmu. W okresie przejściowym, w latach 1918 – 1920, ważył się los państwa. Brutalna walka poszczególnych partii o wpływy i pozycję powodowała poważną destabilizację państwa. Przeciwnicy polityczni nie byli chętni do współpracy, czego dowodem` były upadki kolejnych rządów partyjnych czy koalicyjnych. Zamach majowy w 1926 roku i przejęcie władzy przez zwolenników sanacji, początkowo pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego, niewiele zmienił sytuację polityczną w państwie. W rezultacie w czasie trwania II Rzeczpospolitej urzędowało 3 prezydentów, a na stanowisko premiera desygnowanych było 19 polityków z różnych opcji. Wielu z nich na stanowisku szefa rządu utrzymało się zaledwie kilkanaście dni, a niektórzy zajmowali je kilkakrotnie. Panujący chaos nie sprzyjał wprowadzaniu reform i negatywnie wpływał na sytuację polityczną, gospodarczą, finansową i kulturalną państwa. Funkcją stabilizującą gospodarkę Państwa była reforma pieniężna Władysława Grabskiego. W latach 1936-1939 realizował się wielki projekt ekonomiczny: Centralny Okręg Przemysłowy.


Materiały eksponowane: książki, rękopisy, artykuły, druki życia społecznego, dokumenty osobiste, banknoty, pocztówki, znaczki pocztowe, fotografie.

Wydarzenia towarzyszące: film, prelekcja: Pan dr Zbigniew Nestorowicz i Pan mgr Bartosz Czajka (doktorant KUL)


 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2019, godz. 08:20 - Artur Podsiadły