W każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pracownik OIN będzie pełnić dyżur w wybranej bibliotece specjalistycznej. W dniu 14 i 21 listopada 2018 roku zapraszamy do Biblioteki Instytutu Psychologii (Kolegium J P II p. 408)
Oferujemy wszelką pomoc w zakresie promocji pracy i badań naukowych w oparciu o biblio-graficzne i bibliometryczne bazy danych, a więc:

  • pomoc w uzyskaniu identyfikatora naukowca (ORCID, SCOPUS ID, ResearcherID)
  • pomoc promowaniu własnego dorobku m.in. poprzez zakładanie kont w serwisach społecznościowych dla naukowców (np. Academia.edu, ResearchGate, Google Scholar)
  • wyszukiwanie i wyliczanie wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, Indeks Hirscha, SIF, SJR, SNIP) na podstawie baz Web of Science, SCOPUS oraz innych baz o charakterze referencyjnym (np. Google Scholar, CEJSH, Pol-Index)
  • poradę na temat jak i gdzie publikować (strategia wyboru czasopisma – nowe wytyczne wg Ustawy 2.0).


Ponadto:

  • pomoc w korzystaniu z zasobów elektronicznych (zasady korzystania z multiwyszukiwarki PRIMO oraz poszczególnych baz danych)
  • pomoc w tworzeniu warsztatu bibliograficznego
  • prezentacja usług i zasobów bibliotecznych
  • wskazanie na możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi – pobieranie artykułów, książek oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2018, godz. 11:11 - Artur Podsiadły