W każdą środę w godzinach 12.00 – 15.00 pracownik OIN będzie pełnić dyżur w wybranej bibliotece specjalistycznej. 

 

Najbliższe dyżury: 

 • środa 28 listopada 2018 - Biblioteka Instytutu Prawa i Instytutu Prawa Kanonicznego - Kolegium Jana Pawła II p. 709, tel. 445 37 12;
 • środa 5 grudnia 2018 - Biblioteka Instytutu Administracji i Instytutu Europeistyki - Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, s. 5-6 (piętro -I) tel. 445-30-33;
 • środa 12 grudnia 2018 - Biblioteka w Stalowej Woli.


Oferujemy wszelką pomoc w zakresie promocji pracy i badań naukowych w oparciu o biblio-graficzne i bibliometryczne bazy danych, a więc:

 • pomoc w uzyskaniu identyfikatora naukowca (ORCID, SCOPUS ID, ResearcherID)
 • pomoc promowaniu własnego dorobku m.in. poprzez zakładanie kont w serwisach społecznościowych dla naukowców (np. Academia.edu, ResearchGate, Google Scholar)
 • wyszukiwanie i wyliczanie wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, Indeks Hirscha, SIF, SJR, SNIP) na podstawie baz Web of Science, SCOPUS oraz innych baz o charakterze referencyjnym (np. Google Scholar, CEJSH, Pol-Index)
 • poradę na temat jak i gdzie publikować (strategia wyboru czasopisma – nowe wytyczne wg Ustawy 2.0).


Ponadto:

 • pomoc w korzystaniu z zasobów elektronicznych (zasady korzystania z multiwyszukiwarki PRIMO oraz poszczególnych baz danych)
 • pomoc w tworzeniu warsztatu bibliograficznego
 • prezentacja usług i zasobów bibliotecznych
 • wskazanie na możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi – pobieranie artykułów, książek oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2018, godz. 13:45 - Artur Podsiadły