W Bibliotece KUL nad rękopisem Diariusza Marcina Matuszewicza, Lublin 1971

 

 

Bohdan Królikowski urodził się 3 lutego 1934 roku w Wilnie. Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim związany jest poprzez studia (w 1955 r. ukończył filologię polską na Wydziale Nauk Humanistycznych) i pracę zawodową – był wieloletnim (1956-1991) pracownikiem naszej Biblioteki Uniwersyteckiej, w której pracował na etacie starszego kustosza dyplomowanego i pełnił funkcje kierownicze. W 1967 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy Pamiętniki Marcina Maruszewicza. Zadebiutował w prasie w 1956 roku jako krytyk literacki. W dorobku pisarskim ma trzydzieści kilka książek (niektóre miały kilka wydań) i ponad trzysta tekstów opublikowanych w różnego rodzaju czasopismach. Interesuje się okresem staropolskim, dziejami Wojska Polskiego, zwłaszcza kawalerii i znakami wojskowymi (w 1990 uczestniczył w projektowaniu nowego orła dla Wojska Polskiego). Jest autorem kilkudziesięciu powieści historycznych. Opublikował także szkice do dziejów kawalerii II RP, biografię gen. Michała Bołtucia i zbiór studiów staropolskich. Zajmuje się edytorstwem tekstów pamiętnikarskich (głównie z okresu staropolskiego). W jego dorobku pisarskim znalazły się również eseje, wspomnienia, listy z podróży. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (honorowy prezes Oddziału Lubelskiego), Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni (był m.in. organizatorem kilkunastu wystaw dawnych militariów).

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018, godz. 14:02 - Małgorzata Augustyniuk