Oddział Udostępniania Zbiorów
Sekcja Magazynów Bibliotecznych

 

tel. 81 454 52 94

 


Sekcja Magazynów Bibliotecznych 

  W Sekcji Magazynów Bibliotecznych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przechowywane są zbiory wydane po 1801 r., z wyłączeniem księgozbioru zaliczanego do zbiorów specjalnych.
  Cały księgozbiór zgromadzony jest na sześciu poziomach, z czego cztery przeznaczone są na przechowywanie druków zwartych – książek, których liczba przekracza milion woluminów, a dwa pozostałe na przechowywanie wydawnictw ciągłych – czasopism w liczbie ponad czterysta tysięcy woluminów.
  Zamówienia magazynowe do poszczególnych czytelni Biblioteki oraz wypożyczalni realizowane są na bieżąco w godzinach pracy Biblioteki. Czas oczekiwania na realizację zamówień uzależniony jest od ich ilości i waha się w przypadku zamówień do czytelni od 5 – 30 minut, natomiast książki zamówione do wypożyczalni można odebrać już po około 2 godzinach od momentu ich zamówienia.
  Pracownicy Sekcji Magazynów współpracują z innymi oddziałami Biblioteki (m. in. Opracowania Druków Zwartych, Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów).

 

Do głównych zadań Sekcji Magazynów Bibliotecznych należy:

- udostępnianie zbiorów do poszczególnych czytelni i wypożyczalni,

- dbanie o utrzymanie księgozbioru w należytym porządku,

- kwalifikowanie książek i czasopism do naprawy w introligatorni,

- przyjmowanie nowych książek i czasopism z Oddziału Opracowania Druków Zwartych i Oddziału Wydawnictw Ciągłych.


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2021, godz. 10:24 - Małgorzata Augustyniuk