UWAGA!

Biblioteka Instytutu Kulturoznawstwa została włączona w strukturę Biblioteki Wydziału Filozofii. Jej księgozbiór jest obecnie udostępniany w Gmachu Głównym przy al. Racławickich (p. 30 - Wypożyczalnia-Czytelnia).

PROFIL ZBIORÓW

Księgozbiór Instytutu Kulturoznawstwa KUL zawiera publikacje z różnych dziedzin, takich jak: antropologia, filozofia, religioznawstwo, wiedza o literaturze, sztuce, teatrze, filmie itd., co wynika z charakteru Instytutu oraz Uczelni. Liczy około 5000 woluminów. Obejmuje on publikacje naukowe, popularnonaukowe oraz literaturę piękną, a także wybrane czasopisma.


HISTORIA

W 2010 roku przy Instytucie Kulturoznawstwa KUL została powołana do istnienia Biblioteka. Miała ona stanowić ważne zaplecze do działalności dydaktycznej oraz naukowej pracowników i studentów. Jej powstanie było koniecznością wobec oddalenia od Biblioteki Instytutu Filozofii Teoretycznej zlokalizowanej w Gmachu Głównym KUL oraz Biblioteki Głównej. W początkowym okresie gromadzenie księgozbioru oparło się o zasoby dubletowe Biblioteki Głównej, dzięki czemu udało się pozyskać sporo cennych publikacji, których nakład już dawno się wyczerpał, niejednokrotnie niedostępnych już na rynku antykwarycznym. W ostatnich latach zbiór książek i czasopism naukowych mozolnie się powiększał drogą darów oraz zakupów. Dzięki zaangażowaniu różnych osób w Bibliotece pojawiło się wiele rzadkich i wartościowych publikacji polskich i zagranicznych. Dzięki współpracy z Pracownią Intermedialną w roku akademickim 2013/2014 Biblioteka zyskała oprawę plastyczną wykonaną pod kierunkiem o. dra Cypriana Moryca. Dzięki niej czytelnicy naszej Biblioteki mogą doświadczyć wielu wysmakowanych przeżyć estetycznych. W październiku 2016 roku Biblioteka Instytutu Kulturoznawstwa została włączona w strukturę Biblioteki Wydziału Filozofii.

 

 

 
Autor: Rafał Nawrocki
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016, godz. 09:43 - Rafał Nawrocki