O Projekcie "Lubelska Biblioteka Wirtualna"

Realizacja Projektu

Usługi udostępnione w ramach Projektu

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt


Projekt Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (LBW) opiera się na założeniu jak najszerszej współpracy bibliotek i instytucji kultury Lublina i regionu w tworzeniu zasobów cyfrowych oraz mechanizmów łatwego i powszechnego do nich dostępu. Celem projektu jest szybkie zwiększenie zasobu cyfrowego Lubelszczyzny oraz ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy wspierając w ten sposób rozwój intelektualny i innowacyjny społeczeństwa oraz wspomagając edukację. Lubelska Biblioteka Wirtualna będzie platformą łączącą zasoby wszystkich uczestników, ułatwiającą przeszukiwanie i korzystanie z zasobów cyfrowych. Równie istotnym celem projektu jest zabezpieczenie cennych dokumentów regionu i piśmienniczych zabytków kultury oraz promocja regionu i uczestników projektu, a szczególnie Lublina jako miasta kandydującego na Europejską Stolicę Kultury 2016.

Powyższa inicjatywa jest projektem nowatorskim w skali kraju.

Realizacja projektu przyczyni się między innymi do : 

 • poprawy dostępu do zasobów cyfrowych bibliotek oraz instytucji kultury i nauki
 • powszechnego dostępu do zasobów informacji przechowywanych w bibliotekach i archiwach
 • stworzenia cyfrowych kopii najcenniejszych dzieł przechowywanych w bibliotekach, muzeach i archiwach naszego regionu
 • zwiększenia dostępności do materiałów dydaktycznych, w tym do materiałów wykorzystywanych w kształceniu na odległość
 • rozwoju infrastruktury technicznej i organizacyjnej umożliwiającej systematyczny rozwój zasobów cyfrowych Lubelszczyzny


 

Liderem projektu jest Miasto Lublin

Jako partnerzy w projekcie uczestniczą :

 1. Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Jana Pawła II
 2. Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
 3. Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 4. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
 5. Książnica Zamojska
 6. Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN"
 7. Miasto Zamość
 8. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 

 

Autor: Jerzy Latawiec
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2015, godz. 21:31 - Artur Podsiadły