Kierownik:

Mariusz Jung, specjalista ds. digitalizacji zbiorów

 

 

 

81 454 53 22

 

mgr Małgorzata Augustyniuk, specjalista ds. digitalizacji zbiorów

 

 

mgr Magdalena Lipska, samodzielny referent

 

 

mgr Sławomir Stasz, specjalista ds. digitalizacji zbiorów  

 

mgr Urszula Szymańska, specjalista ds. digitalizacji zbiorów    
mgr Janusz Wiorko, specjalista ds. digitalizacji zbiorów    

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2022, godz. 12:43 - Artur Podsiadły