Miło nam poinformować, że dzięki współpracy Centrum Studiów Mediewistycznych KUL z wydawnictwem Brepols Publishers Biblioteka Uniwersytecka KUL pozyskała dostęp do obejmującej ponad 546 000 rekordów Międzynarodowej Bibliografii Mediewistycznej (International Medieval Bibliography – IMB). Stanowi ona podstawowe narzędzie pracy dla uczonych i studentów zajmujących się średniowieczem oraz wyczerpujące źródło informacji o literaturze przedmiotu wydawanej w Europie, obu Amerykach i regionie Azji i Pacyfiku.
 
 

IMB swoim zakresem obejmuje nie tylko tradycyjnie pojmowaną historię średniowiecza, lecz także prace z zakresu archeologii średniowiecznej, historii sztuki, filozofii, teologii, muzykologii, teatrologii, mediolatynistyki i filologii narodowych. Rekordy zawierają pełne dane bibliograficzne publikacji oraz są opracowane rzeczowo pod kątem zakresu chronologicznego, tematów i miejsc, których dotyczą uwzględnione publikacje. Indeksowanie rekordów bibliograficznych hasłami przedmiotowymi umożliwia zaawansowane kwerendy w bazie IMB. Noty bibliograficzne opatrzone są tłumaczeniami oryginalnych tytułów prac na język angielski.

 

IMB rejestruje zarówno wydawnictwa zwarte (przede wszystkim prace zbiorowe, materiały konferencyjne, miscellanea, księgi jubileuszowe), jak i artykuły ukazujące się w czasopismach naukowych. Centrala IMB działa na Uniwersytecie w Leeds (Wielka Brytania) w ścisłej współpracy z Centrum Studiów Mediewistycznych w Poitiers (Francja).

 

W SKRÓCIE:

· 546 000 opisów bibliograficznych artykułów, artykułów przeglądowych, komunikatów naukowych i innych publikacji obejmujących wszystkie aspekty badań nad średniowieczem,

· 15 000 nowych rekordów co roku,

· kwartalne aktualizacje,

· wszechstronny system katalogowania i indeksowania, stworzony na bazie wielojęzycznej terminologii opracowanej przez mediewistów dla mediewistów,

· 120 000 haseł przedmiotowych, sklasyfikowanych według sześciu kategorii (tematy, osoby, teksty, miejsca, rękopisy itp.),

· globalna sieć pięćdziesięciu zespołów zapewniających regularne opracowywanie artykułów z 4 500 czasopism naukowych i ponad 5 000 wydawnictw zwartych (materiały konferencyjne, prace zbiorowe, katalogi wystaw, księgi jubileuszowe),

· analizy statystyczne profilu czasopism i autorów,

· linki DOI do pełnych tekstów wybranych artykułów,

· powiadomienia mailowe na temat nowych publikacji,

· kilka formatów eksportu danych (EndNote, RefWorks, Microsoft Office Word).

 

Zapraszamy do korzystania!


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2023, godz. 13:35 - Małgorzata Augustyniuk