"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

dr hab. Maria Piotrowska, prof. KUL (1941-2014)

Maria Renata Piotrowska - sylwetka i publikacje

Maria Renata Piotrowska 1941-2014
 

Maria Renata Piotrowska 1941-2014

 

  Dr hab. Maria Renata Piotrowska urodziła się 3 lutego 1941 roku w Warszawie.

  Ukończyła studia na kierunku Teoria muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie oraz studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Podjęła pracę w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1991 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia i teoria muzyki, na podstawie pracy: Tezy o możliwości hermeneutyki muzycznej w świetle stu lat jej historii.

Pracowała również w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Katedrze Teorii Muzyki Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie (lata 1991 – 2001) na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1999 – 2001 pełniła funkcję kierownika katedry. Była współautorką projektu reorganizacji studiów w specjalności Teoria Muzyki, razem ze studentami i zespołem ds. studiów (2000 r.)

Od roku 2001 do 2009 pracowała w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Założyła Katedrę Hermeneutyki i Krytyki Muzycznej (w 2002 r.), którą kierowała do 2008 r. Przedmiotem jej badań były zagadnienia związane bezpośrednio z hermeneutyką, jak i z zastosowaniem metody hermeneutycznej w interpretacji dzieł religijnych XVIII i XIX wieku. Wyrazem tego są publikacje: Neoklasycyzm w muzyce XX wieku (1982), Tezy o możliwości hermeneutyki muzycznej w świetle stu lat jej historii (1990) oraz Hermeneutyka. 46 minucji dla muzykologów (2007).

  Była członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN oraz Związku Kompozytorów Polskich

(od 1985 r.).

  Zmarła 8 maja 2014 r. w Grodzisku Mazowieckim.

 

Bibliografia: Odeszła do Pana śp. dr hab. Maria Piotrowska [online]. Dostęp: odeszla-do-pana-sp-dr-hab-maria-piotrowska,art_53638.html [2014-06-25]; Dr hab Maria Piotrowska, Prof. KUL [online]. Dostęp: files/324/bibliografia/pio_m.pdf [2014-06-25]; Zmarła Maria Piotrowska [online]. Dostęp: http://www.zkp.org.pl/index.php/pl/z-zalobnej-karty/705-zmarla-maria-piotrowska [2014-06-25]; Zawadzki M., Katedra Teorii Muzyki – rys historyczny cz. II (1945-2010) [online]. Dostęp: http://www.chopin.edu.pl/pl/wp-content/uploads/2014/06/KTM_historia_cz_2_1945-2010.pdf [2014-06-25].

Opracowanie:

Monika Krzywicka

Ważniejsze publikacje:

Piotrowska- publikacje Piotrowska- publikacje  Piotrowska- publikacje 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2016, godz. 11:21 - Małgorzata Augustyniuk