Społeczna Odpowiedzialność Nauki (SON) - Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.


 

Zadania realizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL w latach 2021/2023:

  1. " Digitalizacja archiwum Kościoła katolickiego w Rosji. Zbiory ks. Bronisława Ussasa w BU KUL- zadanie finansowane w ramach umowy SONB/SP/512888/2021 ze środków Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonych na społeczną odpowiedzialność nauki"
  2. "Digitalizacja i udostępnienie dyplomów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL"- zadanie finansowane w ramach umowy SONB/SP/513464/2021 ze środków Edukacji i Nauki przeznaczonych na społeczną odpowiedzialność nauki".

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022, godz. 10:44 - Artur Podsiadły