"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Wiesław Chrzanowski (1932-2012)

Wiesław Chrzanowski- sylwetka i publikacje

 

 

  Profesor Wiesław Chrzanowski urodził się 20 grudnia 1923 roku w Warszawie. Tam uczęszczał do Gimnazjum Męskiego im. Stanisława Staszica. Na początku wojny uczestniczył w tajnych kompletach i zdał maturę. W 1941 roku rozpoczął studia prawnicze i ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w działalności konspiracyjnej, był członkiem Narodowej Organizacji Wojskowej, która została scalona z Armią Krajową. Jako żołnierz AK walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wyjechał do Krakowa i na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia prawnicze. Wróciwszy do Warszawy podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, od 1947 roku pracował również w Szkole Głównej Handlowej. W 1948 roku został aresztowany, w więzieniu przebywał blisko sześć lat. W latach 1955-1957 wykonywał zawód radcy prawnego. W kolejnych latach odbył aplikację adwokacką, lecz pomimo zdanego egzaminu nie został wpisany na listę adwokatów. Był jednym z doradców kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1963-1981 był związany z Centralnym Związkiem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. W 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych przedstawiając Radzie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej rozprawę Prawo do domu rodzinnego w spółdzielczych zrzeszeniach budowy domów jednorodzinnych. Cztery lata później habilitował się na podstawie pracy Formy prawne wspólnych przedsiębiorstw spółdzielczych i spółdzielczo-państwowych. W 1980 roku został docentem, a rok później kierownikiem Zakładu Prawa Spółdzielczego w Spółdzielczym Instytucie Badawczym. Działał również w NSZZ „Solidarność", był członkiem Społecznej Rady Prymasowskiej (1983-1984).

   1 X 1982 roku objął stanowisko docenta, kierownika Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadził wykłady z zakresu prawa cywilnego materialnego, prawa rodzinnego i prawa korporacyjnego. W latach 1987-1990 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. W 1989 roku współorganizował Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, był prezesem tej partii. W 1991 roku został mianowany Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym RP. Do 1993 roku pełnił również obowiązki Marszałka Sejmu. W latach 1997-2001 zasiadał w Senacie IV kadencji, w 2001 roku wycofał się z życia politycznego.

   Zainteresowania badawcze Profesora koncentrowały się wokół prawa spółdzielczego, rodzinnego i korporacyjnego, czego wynikiem były liczne publikacje z tego zakresu.

    Za swoją działalność został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego (1993), w maju 2007 powołano go do kapituły tego orderu. W listopadzie 2010 przyznano mu Order Świętego Grzegorza Wielkiego.

Zmarł 29 kwietnia 2012 roku w Warszawie.

Opracowanie:
Małgorzata Augustyniuk
Wiesław Chrzanowski (1932-2012)
Wiesław Chrzanowski (1932-2012)

Ważniejsze publikacje:

Wiesław Chrzanowski- publikacje

Wiesław Chrzanowski
Zarys prawa korporacji
Część ogólna
ISBN 83-86919-35-3
Warszawa 1997

Wiesław Chrzanowski- publikacje

Wiesław Chrzanowski
Ślady na piasku
monologi, przesłuchania
ISBN 83-89356-37-6
2008

Wiesław Chrzanowski- publikacje

Wiesław Chrzanowski
Wizja parlamentu
w nowej konstytucji

Rzeczpospolitej Polskiej
ISBN 83-7059-157-4
Warszawa 1994

Wiesław Chrzanowski- publikacje

Wiesław Chrzanowski
Spółdzielcza forma
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
ISBN 83-209-0240-1
Warszawa 1981

Wiesław Chrzanowski- publikacje

Etyka dyplomacji
Wykłady publiczne
w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych
ISBN 83-915767-8-7
Warszawa 2002

Wiesław Chrzanowski- publikacjeWiesław Chrzanowski
Za nami, przed nami
ISBN 83-89217-68-6
Warszawa 2005

 

Wiesław Chrzanowski- publikacje 

Pół wieku polityki
czyli rzecz o obronie czynnej
Z Wiesławem Chrzanowskim
rozmawiali Piotr Mierecki
i Bogusław Kiernicki
ISBN 83-901684-9-9
Warszawa 1997

 

góra strony

 

MATERIAŁY VIDEO

 

Informacje dodatkowe:
 

 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2013, godz. 12:23 - Artur Podsiadły