"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Zofia Maria Matulka (1926-2014)

 
Zofia Matulka- sylwetka i publikacje

Zofia Matulka (1926-2014)

Prof. Zofia Maria Matulka (1926-2014)

 

Prof. dr hab. Zofia Maria Matulka urodziła się 15 maja 1926 r. w Milanówku pod Warszawą.

  W okresie wojny i okupacji niemieckiej była sanitariuszką Armii Krajowej. Brała udział w Powstaniu Warszawskim (pseud. „Wanda”); została odznaczona Medalem Wojska i Krzyżem Armii Krajowej oraz awansowana do stopnia podporucznika.

  Egzamin dojrzałości zdała w 1946 r. w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Zalesiu Dolnym. Następnie podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziałach: Filologicznym i Filozoficzno-Społecznym a w latach 1953-1956 na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmowały filologię polską, pedagogikę i filozofię.

  W 1971 r. obroniła na UW rozprawę doktorską: Percepcja wiedzy o strukturze zdania z tekstów programowanych, a osiem lat później (1979 r.) uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie pracy: Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia. W 2000 r. otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych.

  Pracowała również jako nauczycielka w szkołach dla dorosłych w Warszawie (lata 1953 – 1965) a następnie, do roku 1987, na stanowisku pracownika naukowego w Instytucie Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Od 1 października 1994 r. do 30 września 2001 r. pracowała w Instytucie Pedagogiki KUL w charakterze profesora nadzwyczajnego. Jednocześnie, od 1995 r., związana była z Mazowiecką Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu jako profesor i kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Opiekuńczo-Wychowawczej. W latach 2006 – 2009 współpracowała również z Radą Naukową Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

  Była autorką ponad stu artykułów i rozpraw; wypromowała wielu magistrów i sześciu doktorów. Reprezentowała chrześcijański nurt uprawiania nauk o wychowaniu. Członkini Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, współpracowała z Zespołem Pedagogiki Dorosłych oraz z Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

  Zmarła 13 czerwca 2014 r.

Bibliografia:
Na podstawie biogramu opracowanego przez dr hab. Ryszarda Skrzyniarza, prof. KUL
https://www.kul.pl/files/1040/public/Instytut/Z._Matulka.pdf [2014-09-30]
Skrzyniarz Ryszard: Zofia Maria Matulka, prof. dr hab. [online]. Dostęp: https://www.kul.pl/files/1040/public/Instytut/Z._Matulka.pdf [2014-09-30]; Zofia Matulka [online].
Dostęp: http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Zofia_Matulka [2014-09-30];
prof. dr hab. Zofia Matulka [online]. Dostęp: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=19144&lang=pl [2014-09-30];
Zofia Maria Matulka [online]. Dostęp: http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,275452,Zofia-Maria-Matulka-nekrolog.html [2014-09-30];
Prof. zw. dr hab. Zofia Matulka 1[online]. Dostęp: http://www.wsew.edu.pl/aktualnosci,page-2.php [2014-09-30].

Opracowanie:

Monika Krzywicka


 

Ważniejsze publikacje:

Zofia Matulka- publikacje Zofia Matulka- publikacje Zofia Matulka- publikacje
Zofia Matulka- publikacje Zofia Matulka- publikacje Zofia Matulka- publikacje
 

Zofia Matulka- publikacje

 

góra strony

 

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2015, godz. 09:45 - Artur Podsiadły