Księgozbiór

 

Księgozbiór Biblioteki Instytutu Pedagogiki liczy ponad 20 tys. woluminów z zakresu pedagogiki: ogólnej, specjalnej, opiekuńczej, społecznej,przedszkolnej, szkolnej, historii wychowania, filozofii wychowania, dydaktyki, resocjalizacji, arteterapii, edukacji zdrowotnej, andragogiki, gerontologii, a także z teologii, filozofii, medycyny.

 

Wraz z powstaniem pedagogiki na KUL-u w 1920 r. zaczęto tworzyć zaplecze naukowe w postaci biblioteki. W 1939 r. w Zakładzie Pedagogiki były 1093 książki w 1260 tomach, 63 czasopisma w 163 rocznikach. W czasie drugiej wojny światowej księgozbiór uległ zniszczeniu i rozproszeniu. Po wojnie rozpoczęto zatem na nowo gromadzenie księgozbioru i już w 1959 r. biblioteka zakładowa w Zakładzie Historii Wychowania i Pedagogiki liczyła ok. 5 tys. woluminów. W 1981 r. po reaktywowaniu Sekcji Pedagogiki na KUL-u było 8600 woluminów. Księgozbiór sukcesywnie rósł aż do stanu obecnego.

 

 


Katalogi


 Cały księgozbiór Biblioteki został wprowadzony do katalogu elektronicznego BU KUL, dostępny jest także kartkowy katalog alfabetyczny.

 

Od 2005 r. książki są wprowadzane wyłącznie do katalogu elektronicznego.

 

 


 

 

 

Pracownicy:

 

Izabela Głodzik, kustosz

Autor: Izabela Głodzik
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2022, godz. 14:32 - Izabela Głodzik