Księgozbiór

Biblioteka Wydziału Teologii jest uważana za najstarszy, największy i najbogatszy wydziałowy księgozbiór teologiczny w Polsce (posiadamy książki gromadzone jeszcze w Petersburgu). Biblioteka powstała oficjalnie w 1920 roku.

Księgozbiór Biblioteki liczy około 68 tys. woluminów książek i 9 tys. czasopism.

Obejmuje publikacje z zakresu poszczególnych dziedzin: biblistyka, patrologia, historia kościoła, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, teologia moralna, teologia duchowości, teologia ekumeniczna, teologia pastoralna w ramach której gromadzone są publikacje z zakresu psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, katechetyki, liturgiki i homiletyki.

 

Katalogi

Do dyspozycji czytelników w bibliotece znajdują się dwa katalogi: kartkowy alfabetyczny (dostępny również w wersji elektronicznej) i uzupełniany na bieżąco katalog komputerowy oraz Academica (darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej). 

Zbiory opracowane komputerowo można zamawiać i rezerwować poprzez katalog komputerowy (PRIMO VE)

 

Udostępnianie

Księgozbiór Biblioteki Wydziału Teologii jest udostępniany w wolnym dostępie w Kolegium Jana Pawła II w Czytelni WT (p. C-102). Czytelnia wraz z Wypożyczalnią Międzywydziałową (p. C-103) stanowią punkty odbioru dla książek zamówionych z Biblioteki Wydziału Teologii.



Pracownicy

mgr lic. Joanna Jaksiewicz, starszy bibliotekarz

mgr Anna Skwarek, bibliotekarz

mgr Katarzyna Zawadzka, kustosz

 

Autor: Katarzyna Zawadzka
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2022, godz. 11:52 - Katarzyna Zawadzka