Sygnatura

Twórca/-y

Tytuł

Wydawca

PK-132

Hołda, Z.

[i inni]

Prawo karne wykonawcze / Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata Żórawska.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PK-129

Grześkowiak, A.,

Wiak, K.

(redakcja)

Kodeks karny : komentarz / redaktorzy Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak ; autorzy Filip Ciepły, Małgorzata Gałązka, Zuzanna Gądzik, Alicja Grześkowiak, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk, Krzysztof Wiak.

Warszawa :

Wydawnictwo CH Beck,

2021

NA-73

Ura, E.

Prawo administracyjne / Elżbieta Ura.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PK-133

Lachowski, J.,

Marek, A.

Prawo karne : zarys problematyki / Jerzy Lachowski, Andrzej Marek.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PK-131

Skorupka, J.

(redakcja)

Kodeks postępowania karnego : komentarz / redaktor SSA prof. dr hab. Jerzy Skorupka ; autorzy PPG w st. spocz. Zdzisław Brodzisz, adw. dr Dagmara Gruszecka, SSR dr Izabela Haÿduk-Hawrylak, dr Wojciech Jasiński, dr hab. Jacek Kosonoga prof. UŁaz, dr hab. Hanna Kuczyńska prof. INP PAN, SSA dr hab. Barbara Nita-Światłowska prof. UEK, SSO dr Krzysztof Nowicki, SSA Zdzisław Pachowicz, SSA w st. spocz. dr Ryszard Ponikowski, adw. dr Włodzimierz Posnow, SSA prof. dr hab. Jerzy Skorupka, adw. Sławomir Szołucha, r.pr. dr hab. Andrzej Światłowski prof. UJ, SSN dr hab. Dariusz Świecki prof. UŁ, dr hab. Jarosław Zagrodnik prof. UŚ.

Warszawa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

PK-130

Lachowski, J.

(redakcja)

Kodeks wykroczeń : komentarz / redakcja naukowa Jerzy Lachowski ; [autorzy] Izabela Kosierb, Szymon Krajnik, Jerzy Lachowski, Jacek M. Wojciechowski, Małgorzata Żukowska.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

NA-74

Stahl, M.

(redakcja)

Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / redakcja naukowa Małgorzata Stahl ; [autorzy] Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Michał Kasiński, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

P-328

Rogula, C.,

Zemke-Górecka, A.

(redakcja)

Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika / redakcja naukowa Cezary Rogula, Agnieszka Zemke-Górecka.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

ST-141

Dolnicki, B.

Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PC-400

Habdas, M.,

Fras, M.

(redakcja)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras ; [autorzy] Katarzyna Bagan-Kurluta, Mariusz Fras, Joanna Guttzeit, Magdalena Habdas, Agnieszka Kawałko, Bogusława Kubica, Anna Moszyńska, Magdalena Olczyk, Aneta Pośpiech, Jolanta Sasiak, Anna Stawarska-Rippel, Paulina Twardoch, Barbara Wartenberg-Kempka, Piotr Wicherek, Hanna Witczak, Joanna Zajączkowska-Burtowy, Piotr Zakrzewski.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PC-406

Łukasiewicz, J.M.,

Łukasiewicz, R.

Prawo rodzinne / Jakub M. Łukasiewicz, Rafał Łukasiewicz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PC-407

Brzozowski, A., Kocot, W. J.,

Opalski, W.

Prawo rzeczowe : zarys wykładu / Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Wiesław Opalski.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PA-330

Jakimowicz, W.

(redakcja)

Aktualność pojęć prawa administracyjnego / redakcja naukowa Wojciech Jakimowicz.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PF-128

Ofiarski, Z.

Prawo bankowe / Zbigniew Ofiarski.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

P-330

Chauvin, T.,

Stawecki, T.,

Winczorek, P.

Wstęp do prawoznawstwa / dr hab. Tatiana Chauvin (Uniwersytet Warszawski), dr hab. prof. ucz. Tomasz Stawecki (Uniwersytet Warszawski), prof. zw. dr hab. Piotr Winczorek (Uniwersytet Warszawski).

Warszawa :

Wydawnictwo CHBeck,

2021

P-329

Filaber, J.

(redakcja)

Mediacje : podstawy prawne i praktyka stosowania / Joanna Filaber (red. nauk.).

Warszawa :

CeDeWu,

2021

ST-143

Dolnicki, B. (redakcja)

Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; [autorzy] Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Roman Marchaj, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Tomasz Moll, Anna Wierzbica.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PF-129

Smoleń, P.,

Wójtowicz, W.

(redakcja)

Prawo podatkowe / redaktorzy dr hab. Paweł Smoleń profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. dr hab. Wanda Wójtowicz emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; autorzy dr Marcin Burzec, dr hab. Michalina Duda-Hyz, dr hab. Andrzej Gorgol prof. UZ, dr hab. Beata Kucia-Guściora prof. KUL, dr hab. Monika Münnich, dr Piotr Pomorski, dr hab. Paweł Smoleń prof. KUL, prof. dr hab. Wanda Wójtowicz.

Warszawa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

PK-135

Marek, A.,

Marek-Ossowska, A.

Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Andrzej Marek, Aleksandra Marek-Ossowska.

Warszawa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

PK-134

Gardocki, L.

Prawo karne / Lech Gardocki profesor dr hab. nauk prawnych (Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS).

Warszawa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

PAP-174

Matan, A.

(redakcja)

Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne / redakcja naukowa Andrzej Matan.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PKonst.-116

Garlicki, L.

Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Leszek Garlicki.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PKonst.-117

Zubik, M.

Prawo konstytucyjne współczesnej Polski / prof. dr hab. Marek Zubik.

Warszwa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

PC-405

Florek, L.,

Pisarczyk, Ł.

Prawo pracy / prof. dr hab. Ludwik Florek Uniwersytet Warszawski, prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk Uniwersytet Warszawski.

Warszwa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

E-664

Nowicki, M. A.

Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PA-331

Snażyk, Z.,

Szafrański, A.

Publiczne prawo gospodarcze / Zofia Snażyk, Adam Szafrański.

Warszawa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

PC-402

Radwański, Z.,

Olejniczak, A.

Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Adam Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Warszawa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

PC-398

Gniewek, E.,

Machnikowski, P.

(redakcja)

Kodeks cywilny : komentarz / redaktorzy prof. zw. dr hab Edward Gniewek, prof. zw. dr hab. Piotr Machnikowski ; autorzy dr Beata Burian, dr Monika Drela, dr Wojciech Dubis, prof. zw. dr hab. Edward Gniewek, prof. zw. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr Krzysztof Gołębiowski, dr Katarzyna Górska, dr Julian Jezioro, dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska prof. UWr, prof. zw. dr hab. Piotr Machnikowski, dr Józef Nadler, dr hab. Radosław Strugała, dr hab. Wojciech Szydło, dr hab. Krzysztof Zagrobelny prof. UWr.

Warszawa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

ST-142

Baran, K. W.

(redakcja)

Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Krzysztof W. Baran, Anna Dubowik, Mariusz Lekston, Łukasz Pisarczyk, Stefan Płażek, Tomaszewska Monika, Krzysztof Walczak, Marcin Wujczyk.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PC-408

Koch, A.,

Napierała, J.

(redakcja)

Prawo spółek handlowych / redakcja naukowa Andrzej Koch, Jacek Napierała ; [autorzy] Jędrzej Jerzmanowski, Jakub Kępiński, Marian Kępiński, Andrzej Koch, Maciej Mataczyński, Leopold Moskwa, Jacek Napierała, Aurelia Nowicka, Dorota Sokołowska, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Sójka, Feliks Zedler.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PC-409

Gniewek, E.,

Machnikowski, P.

(redakcja)

Zarys prawa cywilnego / redaktorzy prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski ; autorzy dr Monika Drela, prof. dr hab. Edward Gniewek, dr Krzysztof Gołębiowski, dr Katarzyna Górska, dr Julian Jezioro, dr Anastazja Kołodziej, dr hab. prof. UWr Joanna Kuźmicka-Sulikowska, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, dr Anna Stangret-Smoczyńska, dr Jerzy Strzebinczyk, dr hab. prof. UWr Krzysztof Zagrobelny.

Warszawa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

PAP-171

Knysiak-Sudyka, H.

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Hanna Knysiak-Sudyka.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PC-403

Kawałko, A.,

Witczak, H.

Prawo cywilne - część ogólna / dr Agnieszka Kawałko, dr Hanna Witczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Warszawa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

PAP-168

Adamiak, B.,

Borkowski, J.

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PAP-173

Martysz, Cz.

(redakcja)

Dynamika postępowania administracyjnego ogólnego / redakcja naukowa Czesław Martysz ; [autorzy] Zbigniew Czarnik, Dawid Gregorczyk, Anna Gronkiewicz, Zbigniew R. Kmiecik, Agnieszka Kocot-Łaszczyca, Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Ewa Śladkowska, Agnieszka Ziółkowska.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PAP-172

Łaszczyca, G.,

Matan, A.

(redakcja)

Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym / redakcja naukowa Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan ; [autorzy] Dawid Gregorczyk, Marcin Kamiński, Hanna Knysiak-Sudyka, Grzegorz Krawiec, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Wojciech Piątek, Krzysztof Świderski.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PAP-166

Hauser, R.,

Wierzbowski, M.

(redakcja)

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / redaktorzy prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski ; autorzy prof. UAM dr hab. Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, dr Maksymilian Cherka, prof. UW dr hab. Marcin Dyl, dr hab. Filip Elżanowski, dr Krzysztof Glibowski, Piotr Gołaszewski, Anna Jaskułowska, adw. Andrzej Kraczkowski, dr Janusz Malanowski, dr Jacek Piecha, dr Mariusz Rypina, prof. UAM dr hab. Wojciech Sawczyn, prof. dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. UW dr hab. Paweł Wajda, dr Krzysztof Wąsowski, prof. dr hab. Marek Wierzbowski, dr Karolina Wojciechowska.

Warszawa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

PAP-167

Knysiak-Sudyka, H.

(redakcja)

Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne / redakcja naukowa Hanna Knysiak-Sudyka ; [autorzy] Agata Cebera, Jakub Grzegorz Firlus, Anna Golęba, Kamil Klonowski, Hanna Knysiak-Sudyka.

Warszawa :

Wolters Kluwer,

2021

PC-401

Rzewuski, M.

(redakcja)

Prawo cywilne / redaktor prof. UWM dr hab. Maciej Rzewuski ; autorzy Jacek Barczewski, dr Katarzyna Jerka, dr hab. Magdalena Rzewuska, Natalia Rzewuska, prof. UWM dr hab. Maciej Rzewuski (Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie).

Warszawa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

PC-404

Kidyba, A.

Prawo handlowe / Andrzej Kidyba profesor dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Warszawa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

PC-410

Brzozowski, A.

[i inni]

Zobowiązania : część szczegółowa / Adam Brzozowski, Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński, Wojciech J. Kocot, Elżbieta Skowrońska-Bocian.

Warszawa :

Wolters Kluwer Polska,

2021

PC-399

Gołaczyński, J.

(redakcja)

Kodeks postępowania cywilnego : postępowanie zabezpieczające / redakcja naukowa Jacek Gołaczyński ; [autorzy] Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Zbigniew Woźniak.

Warszawa :

Wolters Kluwer Polska,

2021

E-663

Brzozowski, W.,

Krzywoń, A.,

Wiącek, M.

Prawa człowieka / Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek.

Warszawa :

Wolters Kluwer Polska,

2021

PAP-175

Janiak, P.

Uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego / Piotr Janiak.

Warszawa :

Wydawnictwo C H Beck,

2021

PAP-169

Przybysz, P.

Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz / Piotr Przybysz.

Warszawa :

Wolters Kluwer Polska,

2021

PAP-170

Jaśkowska, M.

(redakcja)

Postępowanie sądowoadministracyjne / redakcja naukowa Małgorzata Jaśkowska ; [autorzy] Dagmara Gut, Małgorzata Jaśkowska, Jacek Jaworski, Konrad Łuczak, Martyna Wilbrandt-Gotowicz.

Warszawa :

Wolters Kluwer Polska,

2021

 

Sygnatura

Twórca

Tytuł

Wydawca

ST-144

Kotowski, A.,

Wijas, S.

(redakcja)

Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Artur Kotowski, Sebastian Wijas ; autorzy Marek Michalski, Artur Kotowski, Rafał Wiśniewski, Justyna Dąbrowska, Aleksandra Syryt, Marcin Zarzecki.

Warszawa :

Difin,

2021

POŚ-57

Czech, E.

Publiczne prawa podmiotowe do środowiska podmiotów korzystających ze środowiska / Ewa Katarzyna Czech.

Białystok :

Temida 2,

2021

PA-335

Filipek, M.

(redakcja)

Procedura zamówień publicznych. T. 2 / redakcja naukowa Mariusz Filipek.

Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

2020

PKonst.-118

Kaczocha, M.,

Mazuryk, M.

(redakcja)

Legislacja w Polsce w latach 1918-2018 : sto lat doświadczeń tworzenia prawa / redakcja naukowa Mateusz Kaczocha, Marcin Mazuryk.

Warszawa :

Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe,

2020

PA-333

Taczkowska-Olszewska, J.,

Nowikowsk, M.,

Brzostek, A.

(redakcja)

Reforma ochrony danych osobowych : cel, narzędzia, skutki / red. naukowa J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, A. Brzostek.

Poznań :

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum,

2018

E-666

Targus, K.

Kazachstan w nowej rzeczywistości globalnej : wzrost, reformy, rozwój.

Toruń :

Time Marszałek Group,

2016

PA-332

Dobija, K. K.

Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych / Konrad Dobija.

Poznań :

Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM,

2016

E-668

Usov, P.

Powstanie, konsolidacja i funkcjonowanie reżimu neoautorytarnego na Białorusi w latach 1994-2010 / Pavel Usov ; ze wstępem Tomasza Stryjka.

Warszawa :

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk,

2014

E-667

Achremczyk, S.,

Janiszewski, P.

(redakcja)

Rola i znaczenie mniejszości narodowych i etnicznych Polski północno-wschodniej w tworzeniu Europy regionów / pod redakcją Stanisława Achremczyka i Piotra Janiszewskiego.

Olsztyn :

Forum Dialogu Publicznego,

2012

PA-334

Jeruzalski, T.

Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej : wspomaganie procesów podejmowania decyzji / Tomasz Jeruzalski.

Warszawa :

CeDeWupl,

2009

E-665

Jagiełło, D.

(redakcja)

Reglamentacja broni palnej w Europie : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Dariusz Jagiełło ; [autorzy: Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Henryk Malewski, Bogusław Kazimierz Zając].

Warszawa :

Difin,

2021

 

Sygnatura

Twórca

Tytuł

Wydawca

PKonst.-115

Gumilar, Teija

Konstytucja Republiki Indonezji = Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia / tłumaczenie z języka indonezyjskiego Teija Gumilar ; wstęp Michał Szwast.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2021.

E-662

Fajmon, Hynek

Minisłownik unijnej nowomowy / Hynek Fajmon ; tłumaczenie Andrzej Parecki, Artur J. Bukowski.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2020

PKonst.-113

Łabno, Anna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej po 20 latach obowiązywania / pod redakcją Anny Łabno.

Warszawa :

Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe,

2020

ST-140

Ostrowska, Anna

Niepewność sytuacji prawnej jednostki w sferze stanowienia i obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Anna Ostrowska.

Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

2020

PKonst.-114

Pastuszko, Grzegorz

Polskie prawo parlamentarne : zarys problematyki / Grzegorz Pastuszko, Małgorzata Grzesik-Kulesza, Halina Zięba-Załucka.

Warszawa :

Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe,

2020

E-661

Dziewulak, Dobromir

Ustroje szkolne państw członkowskich Unii Europejskiej : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja / Dobromir Dziewulak.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2020

PKonst.-111

Winczorek, Jan

Konstytucja Republiki Indii = The Constitution of India / tłumaczenie z języka angielskiego Jan Winczorek ; wstęp Janusz Karp ; Biblioteka Sejmowa.

Warszawa :

Wydawnictwo Sejmowe,

2020

PKonst.-112

Trubalski, Artur

Obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji RP z 1997 roku / redakcja naukowa Artur Trubalski.

Warszawa :

Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe,

2020

POŚ-56

Zapolska, Karolina

Outline of the environmental law in Poland / Karolina Zapolska.

Białystok :

Temida 2,

2020

ST-139

Modrzejewski, Artur Krzysztof

Komercjalizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego w polskim systemie prawnym / Artur Krzysztof Modrzejewski.

Białystok :

Temida 2,

2019

 

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2021, godz. 14:46 - Agnieszka Lenart-Topyła