Biblioteka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji służy swoimi zbiorami przede wszystkim pracownikom naukowym i studentom Wydziału. W Bibliotece jest gromadzona podstawowa literatura z zakresu prawa, prawa kanonicznego, administracji i europeistyki: podręczniki, komentarze do kodeksów oraz naukowe monografie. Zbiory są skatalogowane elektronicznie i widoczne w katalogu komputerowym. Obecnie istnieje możliwość zamawiania i rezerwowania wybranych publikacji w systemie Primo po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne.

Biblioteka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji działa w dwóch lokalizacjach:

  • w budynku Collegium Iuridicum w p. 5-6, gdzie czytelnicy posiadają wolny dostęp do całego księgozbioru; tu również znajduje się punkt odbioru zamówionych z BWPPKiA CI książek - Wypożyczalnia Collegium Iuridicum;

  • w budynku Collegium Jana Pawła II zajmując wraz z Bibliotekami WNS przestronną i nowocześnie wyposażoną Czytelnię (p. C-101), gdzie czytelnicy korzystając z wolnego dostępu mogą zapoznać się z nowościami oraz fachowymi czasopismami; Czytelnia wraz z Wypożyczalnią Międzywydziałową (p. C-103) stanowią punkty odbioru dla zamówionych z BWPPKiA KJPII książek.

W obu Czytelniach użytkownicy mogą skorzystać z terminali z dostępem do internetu. Jest także dostęp do internetu bezprzewodowego i stacjonarnego (dla osób posiadających login na e-kul).


Pracownicy

  • mgr Agnieszka Lenart-Topyła - kustosz

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2021, godz. 07:38 - Agnieszka Lenart-Topyła