Nowości wydawnicze 2022

 

Sygnatura

Tytuł

Wydanie

Miejsce i Data wydania

PC-419

Ochrona danych osobowych / redakcja naukowa Dominik Lubasz ; [autorzy] Edyta Bielak-Jomaa, Iwona Bogucka, Jan Byrski, Witold Chomiczewski, Michał Czerniawski, Michał Ćwiakowski, Dominika Dörre-Kolasa, Karolina Gałęzowska, Maciej Gawroński, Urszula Góral, Agnieszka Grzelak, Mirosław Gumularz, Tomasz Izydorczyk, Mariusz Jagielski, Damian Karwala, Xawery Konarski, Patrycja Kozik, Dominik Lubasz, Joanna Łuczak-Tarka, Arwid Mednis, Monika Namysłowska, Zbigniew Okoń, Aneta Sieradzka, Monika Susałko, Adam Szkurłat, Dariusz Szostek, Agnieszka Świerczyńska, Marek Świerczyński, Katarzyna Witkowska-Nowakowska, Mirosław Wróblewski, Krzysztof Wygoda, Natalia Zawadzka.

2. wydanie, stan prawny na 31 października 2021 r.

Warszawa :2022.

PC-420

Prawo oświatowe / [redakcja naukowa Krzysztof Gawroński, prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski ; konsultant merytoryczny dr hab. Mateusz Pilich ; autorzy Bożena Barszczewska (Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego), Janusz Barszczewski (Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego), Karolina Borucka, Jan Chojnacki, Małgorzata Drogosz, Małgorzata Dutka-Mucha, Krzysztof Gawroński, prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), dr inż. Jerzy Latuszkiewicz, Elżbieta Lęcznarowicz, Robert Ludwiniak (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), Lidia Marciniak, Elżbieta Modrzewska, Artur Olszewski, dr Rafał Otręba (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Monika Peruta-Kozak, dr hab. Mateusz Pilich (Uniwersytet Warszawski), Małgorzata Pomianowska, Ryszard Pszczółkowski, Krzysztof Puchacz, dr Teresa Serafin (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie), Arkadiusz Stefan, dr inż. Krzysztof Symela (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu), Monika Wawrzeńczyk, Tadeusz Wojciechowski, Beata Zajda].

5. wydanie.

Warszawa :2022.

PA-348

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej / Robert Gawłowski, Krzysztof Makowski.

Stan prawny: kwiecień 2022.

Warszawa :2022.

PF-131

Podstawy prawa finansów publicznych / Jacek Wantoch-Rekowski, Wojciech Morawski, Paweł Majka.

Stan prawny na 30 czerwca 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-421

Prawo cywilne : zarys wykładu / redakcja naukowa Mieczysław Goettel ; [autorzy] Mieczysław Goettel, Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski.

Wydanie 5, stan prawny na 30 kwietnia 2022 r.

Warszawa :2022.

PK-139

Prawo karne materialne : kazusy / redakcja naukowa Jarzy Lachowski ; [autorzy] Marcin Berent, Piotr Chrzczonowicz, Natalia Daśko, Jerzy Lachowski, Michał Leciak, Agata Ziółkowska.

Stan prawny na 1 lipca 2022 r.

Warszawa :2022.

PK-140

Prawo karne : prawo karne skarbowe : prawo karne wykonawcze : kazusy z rozwiązaniami / Krzysztof Kurowski, Igor Zgoliński.

Stan prawny na 1 lipca 2022 r.

Warszawa :2022.

PKonst.-120

Prawo konstytucyjne : z pytaniami i odpowiedziami / Mirosław Granat.

Wydanie 11, stan prawny na 9 sierpnia 2022 r.

Warszawa :2022.

PKonst.-121

Prawo konstytucyjne : kazusy z rozwiązaniami / redakcja naukowa Mirosław Granat, Marek Zubik ; [autorzy] Piotr Chybalski, Ewelina Gierach, Zbigniew Gromek, Dominik Łukowiak, Aleksandra Syryt, Marcin Szwed.

Stan prawny na 5 maja 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-422

Prawo mediów / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Monika Nowikowska.

 

Warszawa :2022.

PC-423

Prawo ubezpieczeń społecznych : zasady, finansowanie, organizacja / Gertruda Uścińska.

2. wydanie, stan prawny na dzień 1.7.2022 r.

Warszawa :2022.

PA-349

Skuteczność w prawie administracyjnym / redakcja naukowa Czesław Martysz ; [autorzy] Sylwia Barańska, Adam Bródka, Marcin Burdzik, Igor Gontarz, Jakub Krawczyk, Czesław Martysz, Krzysztof Nowak, Karolina Radosz, Beniamin Rozczyński, Agnieszka Słomczyńska, Marcin Szczypczyk.

Stan prawny na 1 marca 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-424

Zobowiązania - część szczegółowa / Zbigniew Radwański profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Janina Panowicz-Lipska profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

14. wydanie, stan prawny do sierpnia 2022 r. / zaktualizowane przez dra hab. Marcina Lemkowskiego prof. UAM oraz dra hab. Krzysztofa Mularskiego prof. UAM.

Warszawa :2022.

E-671

Prawo międzynarodowe publiczne / dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. UW (red.), prof. Adam Łazowski, dr Barbara Sonczyk.

4. wydanie.

Warszawa :2022.

 

Publikacje przejęte z księgozbioru Biblioteki WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim

 

Sygnatura

Tytuł

Wydanie

Miejsce i Data wydania

 

Mediacje i negocjacje

 

 

P-333

Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym : gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji / Hanna Przybyła-Basista.

 

Katowice : 2006.

P-334

Mediacja sądowa : alternatywna metoda resocjalizacyjna? / Agnieszka Lewicka, Ewa Grudziewska.

 

Lublin : 2010.

P-335

Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa / Urszula Gruca-Miąsik.

 

Rzeszów : 2011.

 

Filozofia prawa

 

 

P-336

Teoria i filozofia prawa / Adam Dyrda [et al.].

 

Warszawa : 2011.

P-337

Podstawy filozofii prawa / Antoni Kość.

Wyd. 3 zm. i uzup.

Lublin : 2005.

P-338

Teoria praw podstawowych / Robert Alexy ; tł. Bożena Kwiatkowska i Jerzy Zajadło ; wprow. Jerzy Zajadło.

 

Warszawa : 2010.

P-339

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa : 100 podstawowych pojęć / pod red. Jerzego Zajadło ; [aut. Zdzisław Brodecki et al.].

 

Warszawa : 2007.

P-340

Logika dla prawników / Sławomir Lewandowski [et al.] ; pod red. Andrzeja Malinowskiego.

Wyd. 6.

Warszawa : 2010.

P-341

Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa : o trudnych przypadkach na granicy kultury i prawa / Kamil Zeidler.

 

Warszawa : 2011.

P-342

Doktryny polityczno-prawne : fundamenty współczesnych państw / Hubert Izdebski.

Wyd. 2., [zaktualizowane].

Warszawa : 2012.

P-343

Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Władysław Tatarkiewicz.

Wyd. 22.

Warszawa : 2005.

P-344

Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Władysław Tatarkiewicz ; bibliografię uzupełnił Janusz Krajewski.

Wydanie XXII - 1 dodruk.

Warszawa : 2007

P-345

Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Władysław Tatarkiewicz.

Wyd. 19.

Warszawa : 2005.

P-347

Filozofia i teoria prawa / Jerzy Oniszczuk.

 

Warszawa : 2008.

P-348

Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka : księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni / red. nauk. Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak.

 

Toruń : 2012.

 

Prawa człowieka

 

 

P-349

Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia : księga poświęcona pamięci profesora Zbigniewa Hołdy / pod red. Barbary Stańdo-Kaweckiej, Krzysztofa Krajewskiego ; [aut. Agnieszka Barczak-Oplustil et al.].

 

Warszawa : 2011.

P-350

Prawa człowieka w Unii Europejskiej : (po Traktacie Lizbońskim) / Jarosław Sozański.

 

Warszawa ; Poznań : 2011.

P-351

Praktyka ochrony praw człowieka. T. 1 / red. Kinga Machowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych.

 

Lublin : 2012.

P-352

System ochrony praw człowieka w RP / red. nauk. Halina Zięba-Załucka.

 

Rzeszów : 2015.

P-353

O prawach człowieka nieco inaczej : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego.

 

Warszawa : 2011.

P-354

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach etc.].

 

Toruń : cop. 2012.

P-355

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach etc.].

 

Toruń : cop. 2012.

P-356

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach etc.].

 

Toruń : cop. 2012.

P-358

Prawo pomocy w systemie ochrony praw człowieka / Michał Kowalski.

Polski stan prawny na: 1 stycznia 2012.

Warszawa : 2013.

P-359

Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami / Krzysztof Kurowski.

 

Warszawa : 2014.

P-360

Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. T. 1 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Ekonomii i Administracji.

 

Warszawa : 2013.

P-361

Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. T. 2 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Ekonomii i Administracji.

 

Warszawa : 2013.

P-362

Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. T. 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Ekonomii i Administracji.

 

Warszawa : 2013.

 

Prawo rzymskie

 

 

P-371

Prawo rzymskie : historia, tradycja, współczesność / Marek Kuryłowicz.

 

Lublin : 2003.

P-372

Rzymskie prawo prywatne / Cezary Kunderewicz.

Wyd. 2.

Łódź : 1995

P-373

Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego : studium z zakresu rzymskiego procesu karnego w prowincjach wschodnich w okresie wczesnego pryncypatu / Paulina Święcicka-Wystrychowska.

 

Kraków : cop. 2005.

P-374

Infamia w ustawodawstwie cesarzy rzymskich / Bronisław Sitek.

 

Olsztyn : 2003.

P-375

Znalezienie skarbu : wedle prawa rzymskiego / Franciszek Bossowski.

 

Kraków : 1925

P-376

Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych / Antoni Dębiński.

 

Lublin : 1990.

P-377

Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana / Krzysztof Amielańczyk.

 

Lublin : 2006.

P-378

Treść władzy ojcowskiej w rzymskim prawie poklasycznym : władza nad osobami dzieci / Błażej Franciszek Wierzbowski.

 

Toruń : 1977.

P-379

Prawo rzymskie prywatne : wybór źródeł wraz z tłumaczeniem / zestawił i przełożył Stefan Kaleta ; przejrzał Jerzy Falenciak.

 

Wrocław : 1954.

P-380

Czy prawo rzymskie przestało istnieć? / Witold Wołodkiewicz.

 

Kraków : 2003.

P-381

Verba iuris : reguły i kazusy prawa rzymskiego / Władysław Bojarski, Wojciech Dajczak, Andrzej Sokala.

Wyd. 3 zm. i uzup.

Toruń : 2007.

P-382

Rzymskie prawo prywatne : kazusy i ćwiczenia / Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik.

 

Warszawa : 2007.

P-383

Pierwszeństwo zastawów w prawie rzymskim / Iwona Szpringer.

 

Lublin : 2006.

P-384

Lex Rhodia de iactu : studium historyczno-prawne z zakresu rzymskiego prawa handlowo-morskiego / Stanisław Płodzień.

 

Lublin : 1961.

P-385

Prawo rzymskie / Władysław Bojarski.

 

Toruń : 1994.

P-386

Kościół i prawo rzymskie / Antoni Dębiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Rzymskiego.

 

Lublin : 2007.

P-387

Rzymskie prawo prywatne. 1, Prawo materialne / Wiesław Litewski ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historyczno-Prawny.

Wyd. 2.

Kraków : 1993.

P-388

Rzymskie prawo prywatne. 2, Historia źródeł, proces cywilny / Wiesław Litewski ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historyczno-Prawny.

Wyd. 2.

Kraków : 1993.

P-390

Ustawa XII tablic : tekst, tłumaczenie, objaśnienia / Maria i Jan Zabłoccy.

 

Warszawa : 2000.

P-391

Tabula Heracleensis (Lex Iulia municipalis) : tekst, tłumaczenie, komentarz / Bronisław Sitek.

 

Olsztyn : cop. 2006.

P-392

Rzymskie prawo publiczne / pod red. Bronisława Sitka i Piotra Krajewskiego.

Dodr.

Olsztyn : cop. 2005.

P-393

Siła wyższa w rzymskim prawie prywatnym / Marek Sobczyk.

 

Toruń : 2005.

P-394

Incestum w prawie rzymskim / Joanna Misztal-Konecka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

Lublin : 2007.

P-395

Prawo rzymskie : zarys wykładu wraz z wyborem źródeł / Władysław Rozwadowski.

Wyd. 2.

Poznań : 1992.

P-396

Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński.

Wyd. 3.

Kraków : 2005.

P-397

Prawo rzymskie : instytucje / Witold Wołodkiewicz, Maria Zabłocka.

3 wyd. zm. i poszerz.

Warszawa : 2001.

P-398

Prawo rzymskie : instytucje / Witold Wołodkiewicz, Maria Zabłocka.

4. wyd. popr. i rozszerz.

Warszawa : 2005.

P-399

Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Wacław Osuchowski ; pod red. Wiesława Litewskiego i Janusza Sondla.

[Wyd. 2].

Warszawa : 1986

P-400

Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński.

Wyd. 2 popr. i uzup.

Kraków : 2002.

P-401

Rzymskie prawo prywatne : kompendium / Antoni Dębiński.

Wyd. 3 popr.

Warszawa : 2007.

 

Historia ustroju państwa

 

 

P-402

Historia ustroju państwa / Krzysztof Krasowski [et al.].

Wyd. 2 popr.

Poznań : 2002.

P-403

Historia ustroju i prawa polskiego / Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak.

Wyd. 5 (8 dodruk).

Warszawa : 2008.

 

Prawo administracyjne - różne

 

 

PA-338

Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku / red. Marek Górka.

 

Warszawa : 2014.

PA-339

Instytucje prawa administracyjnego / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Zofia Duniewska [et al.].

Stan prawny na dzień 1 listopada 2009 r.

Warszawa : 2010.

PA-340

Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Stanisław Biernat [et al.].

[Stan prawny na dzień 3.7.2012 r.].

Warszawa : 2012.

PA-341

Europeizacja prawa administracyjnego / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Mariusz Baran [et al.].

[Stan prawny na dzień 1 marca 2014].

Warszawa : 2014.

PA-342

Prawne formy działania administracji / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Adam Błaś [et al.].

[Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013].

Warszawa : 2013.

PA-343

Publiczne prawo gospodarcze / aut. Jan Grabowski [et al.] ; red. Roman Hauser, Zgmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel.

[Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2013].

Warszawa : 2013.

PA-344

Publiczne prawo gospodarcze / aut. Jan Grabowski [et al.] ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel.

[Stan prawny na dzień 1.8. 2013 r.].

Warszawa : 2013.

PA-345

Prawo procesowe administracyjne / aut. Barbara Adamiak [et al.] ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel.

2. wyd., [stan prawny na dzień 1.10.2014 r.].

Warszawa : 2014.

PA-346

Sądowa kontrola administracji / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, Wojciech Chruścielewski, Roman Hauser, Zbigniew Kmieciak, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas, Jan Paweł Tarno.

[Stan prawny na 1 września 2014 r.].

Warszawa : 2014.

 

Inne

 

 

P-EK

Encyklopedia katolicka. T. 1- / pod red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka, Zygmunta Sułowskiego ; [aut. Zofia Abramowiczówna et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. T. 14-20

 

Lublin : 1973-.

P-252

Encyklopedia katolicka : wykaz skrótów / opracowanie przez Jana Warmińskiego, Edwarda Gigilewicza, Roberta Sawę ; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wydanie 2 poprawione i rozszerzone

Lublin : 1993.

 

Nowości wydawnicze 2022

 

Sygnatura

Tytuł

Wydanie

Miejsce i

data wydania

PAP-177

Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / autorzy prof. zw. dr hab. Barbara Adamiak, prof. zw. dr hab. Janusz Borkowski.

18. wydanie, stan prawny na sierpień 2022 r.

Warszawa :2022.

PK-136

Kryminologia : zarys systemu / autorzy Jan Widacki, Wojciech Dadak, Magdalena Grzyb, Anna Szuba-Boroń.

 

Warszawa :2022.

PAP-178

Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne / redakcja naukowa Marek Wierzbowski.

2. wydanie.

Warszawa :2022.

PKonst.-119

Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Leszek Garlicki.

Wydanie 9, stan prawny na 1 września 2022 r.

Warszawa :2022.

PAP-179

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski.

Wydanie 20, stan prawny na 1 lipca 2022 r.

Warszawa :2022.

PAP-180

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / redaktorzy prof. dr hab. Marek Wierzbowski, prof. dr hab. Rafał Stankiewicz ; autorzy dr hab. Marcin Dyl prof. uczelni, dr hab. Filip Elżanowski, Piotr Gołaszewski, dr Marek Grzywacz, dr Jacek Piecha, dr Joanna Róg-Dyrda, dr hab. Maciej M. Sokołowski, prof. dr hab. Rafał Stankiewicz, dr hab. Ewa Stefańska, dr Magdalena Śliwa-Wajda, dr hab. Paweł Wajda prof. uczelni, prof. dr hab. Marek Wierzbowski, dr Karolina Wojciechowska, Katarzyna Ziółkowska.

3. wydanie zmienione i uzupełnione.

Warszawa :2022.

PAP-181

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / redakcja naukowa Roman Hauser, Andrzej Skoczylas ; [autorzy] Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, Roman Hauser, Jan Olszanowski, Andrzej Paduch, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas.

Stan prawny na 1 września 2021 r.

Warszawa :2021.

PAP-182

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne / Zbigniew R. Kmiecik.

Wydanie 6, stan prawny na 1 lipca 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-411

Postępowanie cywilne / redaktor dr hab. prof. UWM Maciej Rzewuski ; autorzy dr Arkadiusz Bieliński (Uniwersytet w Białymstoku), dr Joanna Derlatka (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach), dr hab. Magdalena Rzewuska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. prof. UWM Maciej Rzewuski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. Marek Salamonowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr Magdalena Skibińska (Uniwersytet Zielonogórski), dr hab. prof. UŁ Jakub J. Szczerbowski (Uniwersytet Łódzki).

2. wydanie.

Warszawa :2022.

PK-137

Postępowanie karne / prof. dr hab. Cezary Kulesza, dr Piotr Starzyński.

4. wydanie, stan prawny na dzień 1.7.2022 r.

Warszawa :2022.

NA-75

Prawo administracyjne / redakcja naukowa Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski ; [autorzy] Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska, Rafał Stankiewicz, Artur Nowak-Far, Marcin Dyl, Piotr Przybysz, Paweł Wajda, Filip Elżanowski, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Marek Grzywacz, Michał Jabłoński, Aleksander Jakubowski, Jarosław Maćkowiak, Jacek Piecha, Joanna Róg-Dyrda, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Barbara Wojciechowska, Dawid Ziółkowski, Anna Celejewska-Rajchert, Katarzyna Ziółkowska.

3. wydanie, stan prawny na 15 lipca 2022 r.

Warszawa :2022.

NA-76

Prawo administracyjne / Jan Zimmermann.

Wydanie 10, stan prawny na 1 maja 2022 r.

Warszawa :2022.

PA-336

Prawo administracyjne materialne / redakcja naukowa Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Piotr Korzeniowski, Ewa Olejniczak-Szałowska.

Wydanie 4, stan prawny na 30 czerwca 2022 r.

Warszawa :2022.

NA-77

Prawo administracyjne : zagadnienia ogólne i ustrojowe / redakcja naukowa Jolanta Blicharz, Piotr Lisowski ; [autorzy: Jolanta Behr, Jolanta Blicharz, Maciej Błażewski, Dominika Cendrowicz, Agnieszka Chrisidu-Budnik, Małgorzata Giełda, Krzysztof Horubski, Karol Kiczka, Jerzy Korczak, Barbara Kowalczyk, Małgorzata Kozłowska, Karolina Kulińska-Jachowska, Łukasz Prus, Renata Kusiak-Winter, Piotr Lisowski, Justyna Mielczarek-Mikołajów, Marcin Miemiec, Rafał Mikowski, Adam Ostapski, Andrzej Pakuła, Justyna Przedańska, Renata Raszewska-Skałecka, Krzysztof Sobieralski, Jerzy Supernat, Magdalena Tabernacka].

Stan prawny na 1 marca 2022 r.

Warszawa :2022.

PA-337

Prawo budowlane : komentarz / redaktor: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski ; autorzy: SSO Tomasz Asman, SSO Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, dr Krzysztof Kucharski, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski sędzia NSA w st. spocz., sędzia NSA w st. spocz. Alicja Plucińska-Filipowicz, sędzia NSA Jerzy Siegień.

11. wydanie zaktualizowane i uzupełnione.

Warszawa :2022.

PM-26

Prawo celne / Robert Oktaba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

3. wydanie poprawione i uzupełnione.

Warszawa :2022.

PC-412

Prawo cywilne - część ogólna / Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Elżbieta Skowrońska-Bocian.

Wydanie 5., stan prawny na 1 marca 2022 r.

Warszawa :2022.

PF-130

Prawo finansów publicznych : vademecum / redakcja naukowa Paweł Smoleń ; [autorzy] Marcin Burzec, Michał Jedrzejczyk, Beata Kucia-Guściora, Monika Münnich, Piotr Pomorski, Paweł Smoleń, Marzena Świstak.

Stan prawny na 1 czerwca 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-413

Prawo handlowe / Andrzej Kidyba profesor dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

24. wydanie poprawione i uaktualnione.

Warszawa :2022.

POŚ-58

Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka / Marcin Stoczkiewicz.

Stan prawny na 30 czerwca 2021 r.

Warszawa :2021.

POŚ-59

Prawo ochrony środowiska / redakcja naukowa Marek Górski ; [autorzy] Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Marek Górski, Paweł Grabowski, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Katarzyna Kaźmierska-Stępniak, Anna Kempa-Dymińska, Joanna S. Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Monika A. Król, Magdalena Łysek, Magdalena Michalak, Joanna Miłkowska-Rębowska, Adrianna Ogonowska.

Wydanie 4., stan prawny na 15 sierpnia 2021 r.

Warszawa :2021.

POŚ-60

Prawo ochrony środowiska : komentarz / Krzysztof Gruszecki.

6. wydanie, stan prawny na 30 czerwca 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-414

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Kamil Antonów, Krzysztof W. Baran, Dominika Dörre-Kolasa, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Iwona Sierocka, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk.

Wydanie 4., stan prawny na 15 lutego 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-415

Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych PAN), Marek Andrzejewski dr hab. profesor INP PAN (Instytut Nauk Prawnych PAN).

11. wydanie.

Warszawa :2022.

PC-416

Prawo rzeczowe / Edward Gniewek, profesor dr hab. nauk prawnych.

14. wydanie zmienione i zaktualizowane.

Warszawa :2022.

PC-417

Prawo spadkowe / Elżbieta Skowrońska-Bocian, prof. dr hab. nauk prawnych.

14. wydanie, stan prawny uwzględniony na dzień 31 stycznia 2022 r.

Warszawa :2022.

PK-138

Proces karny / redakcja naukowa Jerzy Skorupka ; [autorzy] Dominika Czerniak, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka.

Wydanie 4, stan prawny na 15 lipca 2022 r.

Warszawa :2022.

ST-145

System prawa samorządu terytorialnego. 1, Podstawowe pojęcia i podstawy prawne funkcjonowania / redakcja naukowa Irena Lipowicz ; autorzy Zygmunt Niewiadomski, Michał Kasiński, Hubert Izdebski, Andrzej Wróbel, Leon Kieres, Monika Niedźwiedź, Dorota Dąbek, Irena Lipowicz, Marcin Princ.

Stan prawny na 1 lipca 2022 r.

Warszawa :2022.

ST-146

System prawa samorządu terytorialnego. 2, Ustrój samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Irena Lipowicz ; autorzy Mirosław Stec, Ewa Olejniczak-Szałowska, Joanna Kielin-Maziarz, Krzystof Skotnicki, Paweł Chmielnicki, Anna Wierzbica, Piotr Lisowski, Monika Augustyniak, Roman Marchaj, Bogdan Dolnicki, Radosław Mędrzycki, Bożena Popowska, Ziemowit Cieślik, Paweł Fajgielski, Joanna Jagoda, Katarzyna Małysa-Sulińska, Grzegorz Suliński, Joanna Salachna, Anna Ostrowska, Andrzej Kidyba, Bogusław Przywora, Elżbieta Ura, Agnieszka Piskorz-Ryń.

Stan prawny na 1 lipca 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-418

Zobowiązania - część ogólna / Zbigniew Radwański profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Adam Olejniczak profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Jarosław Grykiel dr hab., profesor uczelni w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

15. wydanie rozszerzone i zaktualizowane, stan prawny na lipiec 2022 r.

Warszawa :2022.

E-669

Prawo międzynarodowe praw człowieka / Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski.

2. wydanie poprawione i uzupełnione, stan prawny na 1.5.2022 r.

Warszawa :2022.

E-670

Prawo Unii Europejskiej / prof. dr hab. Jacek Barcik [(red.)], prof. dr hab. Robert Grzeszczak [(red.)] ; autorzy: dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK, prof. dr hab. Jacek Barcik, dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS, dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, dr hab. Anna Doliwa-Klepacka, prof. UwB, prof. dr hab. Magdalena Fedorowicz, dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK, prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG, prof. dr hab. Artur Nowak-Far, dr Krzysztof Pacuła, dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ, dr hab. Aleksandra Szczerba, prof. AJP, dr hab. Maciej Szpunar, prof UŚ.

Stan prawny na 1.9.2022 r.

Warszawa :2022.

P-332

Alfabet prawa administracyjnego / Jan Zimmermann.

 

Warszawa :2022.

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022, godz. 11:37 - Agnieszka Lenart-Topyła