Sygnatura

Tytuł

Wydanie

Miejsce i data wydania

ST-147

Akty prawa miejscowego : tworzenie - procedura - kontrola / Mateusz Kaczocha.

Stan prawny na 1 sierpnia 2022 r.

Warszawa :2022.

PA-350

Bezpieczeństwo geopolityczne / redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska.

Wydanie pierwsze.

Warszawa :2022.

PC-425

Karta Nauczyciela : komentarz / redakcja Krzysztof Gawroński ; [autorzy] Krzysztof Gawroński, Artur Olszewski, Beata Zajda.

Stan prawny na 1 października 2022 r.

Warszawa :2023.

PA-351

Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej / redakcja naukowa Marek Szewczyk, Lucyna Staniszewska, Maciej Kruś ; autorzy Leszek Bielecki, Mateusz Błachucki, Maciej Błażewski, Anna Brzezińska-Rawa, Agata Cebera, Dominika Cendrowicz, Monika Chlipała, Jarosław Czerw, Paweł Daniel, Bogusława Dobkowska, Jarosław Dobkowski, Wojciech Drobny, Łukasz Dubiński, Jakub G. Firlus, Filip Geburczyk, Radosław Giętkowski, Aleksandra Główczewska, Emilia Gulińska, Dagmara Gut, Aleksander Jakubowski, Piotr Janiak, Marcin Kamiński, Marta Kisielowska, Kamil Klonowski, Hanna Knysiak-Sudyka, Piotr Kobylski, Dominik J. Kościuk, Mariusz Kotulski, Barbara Kowalczyk, Adam Kozień, Tomasz Kuczyński, Angelika Kurzawa, Piotr Lisowski, Magdalena Małecka-Łyszczek, Katarzyna Małysa-Sulińska, Radosław Mędrzycki, Justyna Mielczarek-Mikołajów, Paweł Mierzejewski, Adrian Misiejko, Artur K. Modrzejewski, Aleksandra Monarcha-Matlak, Stanisław Nitecki, Kamil Panasiuk, Piotr Pietrasz, Łukasz Prus, Agata Pyrzyńska, Karolina Rokicka-Murszewska, Paweł Romaniuk, Marta Romańska, Joanna Róg-Dyrda, Piotr Ruczkowski, Magdalena Sieniuć, Dominika Skoczylas, Joanna Smarż, Patrycja Sołtysiak, Rafał Stankiewicz, Patrycja Joanna Suwaj, Dorota Sylwestrzak, Weronika Szafrańska, Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk, Paweł Śwital, Robert Talaga, Krzysztof Teszner, Michał Igor Ulasiewicz, Marek Wierzbowski, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Wojciech Wojtyła, Ewa Wójcicka, Przemysław Zdyb, Grzegorz Zieliński, Monika Żuchowska-Grzywacz, Agnieszka Żywicka.

Stan prawny na 1 sierpnia 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-426

Kodeks pracy : komentarz : projekty nowelizacji Kodeksu pracy z komentarzem. T. 1, Art. 1-93 / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Krzysztof W. Baran, Michał Barański, Bolesław M. Ćwiertniak, Anna Kosut, Daniel Książek, Magdalena Kuba, Daniel Eryk Lach, Mariusz Lekston, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Piotr Prusinowski, Iwona Sierocka, Krzysztof Stefański, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Terasa Wyka.

Wydanie 6, stan prawny na 10 sierpnia 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-427

Kodeks pracy : komentarz : projekty nowelizacji Kodeksu pracy z komentarzem. T. 2, Art. 94-304[5] / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; [autorzy] Krzysztof W. Baran, Michał Barański, Bolesław M. Ćwiertniak, Anna Kosut, Daniel Książek, Magdalena Kuba, Daniel Eryk Lach, Mariusz Lekston, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Piotr Prusinowski, Iwona Sierocka, Krzysztof Stefański, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Terasa Wyka.

Wydanie 6, stan prawny na 10 sierpnia 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-428

Prawo pracy / [autorzy: dr Michał Barański (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Urszula Torbus (Uniwersytet Śląski w Katowicach)].

Wydanie IV zaktualizowane i poszerzone, stan prawny: 31 marca 2022 r.

Bielsko-Biała :2022.

PC-429

Meritum - ubezpieczenia społeczne / [redaktor merytoryczny: Jerzy Kuźniar ; autorzy Ewa Dziubińska-Lechnio, Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Eliza Skowrońska (aktualizacja Ewa Dziubińska-Lechnio), Joanna Suchanowska, Agnieszka Ślązak].

9. wydanie.

Warszawa :2022.

PC-430

Meritum - prawo spółek. T. 1 / redakcja naukowa Andrzej Kidyba ; [autorzy: dr Tomasz Bieniek, Mariusz Chudzik (UJ), dr Paweł Daszczuk (UMCS), dr Justyna Dąbrowska (UKSW), dr hab. Małgorzata Dumkiewicz prof. UMCS, dr Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, dr Wojciech Górecki (UJ), dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL, dr hab. Jerzy Jacyszyn prof. em. UWr, dr hab. Grzegorz Jędrejek prof. UKSW, dr hab. Aleksander Kappes prof. UŁ, dr Agnieszka Kawałko (KUL), dr Sebastian Kidyba (UMCS), dr hab. Konrad Kohutek prof. KA, prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak prof. UMCS, dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS, dr hab. Eligiusz Jerzy Krześniak prof. UŁa, dr Krzysztof Kułak (UWr), prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (UWr), prof. dr hab. Marek Michalski (UKSW), dr hab. Janusz Molis (AGH), dr Dominika Mosio, dr hab. Krzysztof Oplustil prof. UJ, prof. dr hab. Piotr Pinior (UŚ), dr Anna Rachwał (UJ), dr hab. Michał Rusinek (UJ), Dorota Ulikowska, dr Joanna Wiak (UMCS), dr hab. Jacek Widło prof. KUL, prof. dr hab. Aleksander Jerzy Witosz (UE w Katowicach), dr hab. Michał Wyrwiński (UJ), dr Ewa Zielińska (UŚ).

7. wydanie, stan prawny na 15 października 2022 r.

Warszawa :2023.

PC-431

Meritum - prawo spółek. T. 2 / redakcja naukowa Andrzej Kidyba ; [autorzy: dr Tomasz Bieniek, Mariusz Chudzik (UJ), dr Paweł Daszczuk (UMCS), dr Justyna Dąbrowska (UKSW), dr hab. Małgorzata Dumkiewicz prof. UMCS, dr Robert Fronc, Sławomir Gołąbek, dr Wojciech Górecki (UJ), dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL, dr hab. Jerzy Jacyszyn prof. em. UWr, dr hab. Grzegorz Jędrejek prof. UKSW, dr hab. Aleksander Kappes prof. UŁ, dr Agnieszka Kawałko (KUL), dr Sebastian Kidyba (UMCS), dr hab. Konrad Kohutek prof. KA, prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak (UMCS), dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS, dr hab. Eligiusz Jerzy Krześniak prof. UŁa, dr Krzysztof Kułak (UWr), prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (UWr), prof. dr hab. Marek Michalski (UKSW), dr hab. Janusz Molis (AGH), dr Dominika Mosio, dr hab. Krzysztof Oplustil prof. UJ, prof. dr hab. Piotr Pinior (UŚ), dr Anna Rachwał (UJ), dr hab. Michał Rusinek (UJ), Dorota Ulikowska, dr Joanna Wiak (UMCS), dr hab. Jacek Widło prof. KUL, prof. dr hab. Aleksander Jerzy Witosz (UE w Katowicach), dr hab. Michał Wyrwiński (UJ), dr Ewa Zielińska (UŚ)].

7. wydanie, stan prawny na 15 października 2022 r.

Warszawa :2023.

PF-132

Podatki i prawo podatkowe / Andrzej Gomułowicz, Dominik Mączyński.

9. wydanie, stan prawny na 1 września 2022 r.

Warszawa :2022.

PK-141

Polski proces karny / pod redakcją Pawła Wilińskiego ; [autorzy] Paweł Wiliński, Stanisław Stachowiak, Anna Gerecka-Żołyńska, Barbara Janusz-Pohl, Piotr Karlik, Martyna Kusak.

2. wydanie, stan prawny na 1 września 2022 r.

Warszawa :2022.

PAP-183

Postępowanie sądowoadministracyjne / redakcja naukowa Hanna Knysiak-Sudyka ; autorzy Agata Cebera, Jakub Grzegorz Firlus, Anna Golęba, Kamil Klonowski, Hanna Knysiak-Sudyka.

Stan prawny na 1 października 2022 r.

Warszawa :2023.

PA-352

Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty / redakcja naukowa Zofia Duniewska, Maria Karcz-Kaczmarek, Przemysław Wilczyński ; [autorzy] Agata Cebera, Anna De Ambrosis Vigna, Zofia Duniewska, Jakub G. Firlus, Łukasz Kamiński, Marcin Kamiński, Monika Kapusta, Maria Karcz-Kaczmarek, Zbigniew R. Kmiecik, Hanna Knysiak-Sudyka, Piotr Kobylski, Natalia Kohtamäki, Piotr Korzeniowski, Tomasz Kosicki, Mariusz Kotulski, Angelika Kurzawa, Renata Lewicka, Marek Lewicki, Konrad Łuczak, Anna Łukaszuk, Dominika Łukawska-Białogłowska, Radosław Mędrzycki, Marta Nikodemska, Ewa Olejniczak-Szałowska, Agnieszka Piskorz-Ryń, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Paweł Romaniuk, Aleksandra Puczko, Piotr Ruczkowski, Magdalena Sieniuć, Dominika Skoczylas, Joanna Smarż, Paweł Śwital, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Przemysław Wilczyński.

Stan prawny na 1 września 2022 r.

Warszawa : Łódź :2022.

NA-78

Prawo administracyjne : zagadnienia ustrojowe / Janusz Sługocki.

Wydanie 4., stan prawny na 1 października 2022 r.

Warszawa :2023.

PAP-184

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / redakcja: prof. dr hab. Andrzej Skoczylas, dr hab. Przemysław Szustakiewicz prof. UŁa ; autorzy: Ewelina Gee-Milan, dr Angelika Kurzawa, Monika Majak, dr hab. Jan Olszanowski, prof. dr hab. Wojciech Piątek, dr hab. Piotr Pietrasz prof. UwB, dr Renata Rychter, dr hab. Wojciech Sawczyn prof. UAM, dr hab. Małgorzata Sieradzka prof UŁa, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas, Ilona Szczepańska, dr hab. Przemysław Szustakiewicz prof UŁa.

2. wydanie.

Warszawa :2023.

PC-432

Prawo oświatowe : komentarz / redakcja naukowa Mateusz Pilich ; [autorzy] Mateusz Pilich, Artur Olszewski.

Wydanie 3, stan prawny na 2 września 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-433

Prawo rodzinne i opiekuńcze : vademecum / Sławomira Kotas-Turoboyska.

Stan prawny na 30 września 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-434

Prawo rolne / redakcja naukowa Paweł Czechowski ; autorzy: Paulina Będźmirowska, Jerzy Bieluk, Paweł Blajer, Roman Budzinowski, Paweł Czechowski, Beata Jeżyńska, Alina Jurcewicz, Małgorzata Korzycka, Elżbieta Kremer, Monika A. Król, Teresa Kurowska, Katarzyna Leśkiewicz, Aleksander Lichorowicz, Izabela Lipińska, Przemysław Litwiniuk, Dorota Łobos-Kotowska, Konrad Marciniuk, Rafał Michałowski, Joanna Mikołajczyk, Michał Możdżeń-Marcinkowski, Adam Niewiadomski, Radosław Pastuszko, Stanisław Prutis, Bartosz Rakoczy, Marek Stańko, Krystyna Stefańska, Aneta Suchoń, Elżbieta Tomkiewicz, Zygmunt Truszkiewicz, Błażej Wierzbowski, Beata Włodarczyk, Paweł Wojciechowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zieliński.

Wydanie 6, stan prawny na 1 września 2022 r.

Warszawa :2022.

PC-435

Prawo rzeczowe / Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk.

Wydanie 5, stan prawny na 1 stycznia 2022 r.

Warszawa :2022.

PK-142

Proces karny / [autor: Bogusław Gąszcz].

Wydanie XV, stan prawny: 1 października 2022 r.

Bielsko-Biała :2022.

PAP-185

Przesłuchanie świadka i strony w postępowaniu administracyjnym / Zbigniew R. Kmiecik.

Stan prawny na 1 października 2022 r.

Warszawa :2022.

PK-143

Stosowanie tymczasowego aresztowania : analiza praktyczna / redakcja naukowa Piotr Karlik, Bartosz Pilitowski ; [autorzy] Aleksandra Antoniak-Dróżdż, Zofia Branicka, Maciej Czajka, Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Jolanta Kajfasz, Piotr Karlik, Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, Jakub Michalski, Bartosz Pilitowski, Dominik Zając.

Stan prawny na 5 września 2022 r.

Warszawa :2022.

PA-353

Udostępnianie informacji publicznej przez podmioty prywatne / Mariusz Rypina.

Stan prawny na 7 września 2022 r.

Warszawa :2022.

ST-148

Wspólnotowy wymiar samorządu terytorialnego : rzeczywistość a oczekiwania / redakcja naukowa Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska ; autorzy Maciej Berek, Wojciech Drobny, Elżbieta Feret, Małgorzata Ganczar, Adrian Gołąb, Anna Kawecka, Joanna Kielin-Maziarz, Kamil P. Kowalewski, Tomasz Libera, Katarzyna Małysa-Sulińska, Maciej Pisz, Marta Romańska, Joanna M. Salachna, Lucyna Staniszewska, Marzena Świstak.

Stan prawny na 1 września 2022 r.

Warszawa :2022.

P-408

Nauka o państwie i polityce / Lech Dubel, Jarosław Kostrubiec, Grzegorz Ławnikowicz, Zbigniew Markwart.

 

Warszawa :2022.

 

Autor: Agnieszka Lenart-Topyła
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2023, godz. 15:10 - Agnieszka Lenart-Topyła