AKTUALNOŚCI  BIBLIOTEKI  UNIWERSYTECKIEJ KUL  W  STALOWEJ WOLI


 

Biblioteka Uniwersytecka KUL w Stalowej Woli

Czasopisma dostępne na miejscu

w czytelni czasopism

w roku 2023

 

 

Aura 

Bibliotekarz *

Bank i Kredyt

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

Czasopismo Prawno-Historyczne

Dyrektor Szkoły

Dziennik Gazeta Prawna 

Energia i Recykling *

Edukacja. Studia Badania. Innowacje

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Engineering of Biomaterials

Finanse Komunalne *

Gazeta Bankowa 

Gazeta Samorządu i Administracji

Gazeta Wyborcza

Głos dla Życia

Gospodarka Wodna 

Inżynieria Materiałowa 

Kultura i Społeczeństwo

Kwartalnik Pedagogiczny

Kwartalnik Prawa Prywatnego

Midrasz

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Monitor Prawniczy *

Niebieska Linia

Nowa Szkoła 

Orzecznictwo NSA i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

Orzecznictwo SN. Izba Cywilna

Państwo i Prawo 

Parkiet Gazeta Giełdy 

Pedagogika Katolicka

Pedagogika Ojcostwa

Polityka

Polityka Społeczna

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 

Praca Socjalna 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 

Przegląd Komunalny 

Przegląd Prawa Handlowego

Przegląd Prawno-Ekonomiczny

Przegląd Sądowy

Rachunkowość 

Recycling

Rejent

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Rudy i Metale Nieżelazne 

Rzeczpospolita *

Samorząd Terytorialny *

Społeczeństwo i Rodzina

Szkoła Specjalna

Sztafeta 

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

The Economist *

The Focus *

Tygodnik Nadwiślański

Wychowanie w Przedszkolu 

Znak

Życie Szkoły 

 

* czasopisma w prenumeracie bieżącej

 

Ponadto w czytelni czasopism, oprócz dostępnych z prenumeraty, dostępne są czasopisma z Egzemplarza Obowiązkowego:

 

w grudniu 2019 roku

 

 

Autor: Joanna Kopacz
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023, godz. 15:09 - Lucyna Jestal