AKTUALNOŚCI  BIBLIOTEKI  WNIT  W STALOWEJ WOLI

 


 

Księgozbiór zgromadzony w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL  w Stalowej Woli opracowany jest w programie ALMA. 

 Najnowsza literatura znajduje się  w tzw. strefie wolnego dostępu, która umożliwia:

 

*swobodny dostęp do książek,

 

 *samodzielne wyszukiwanie literatury,

 

 *przeglądanie książek przy regale,

 

 *natychmiastowe rozpoczęcie lektury,

 

 *komfortową samoobsługę.

 

  Strefę wolnego dostępu tworzą kolekcje dziedzinowe (schemat poniżej).

 

schemat_strefy_wolnego_dostepu

 

 

Czytelnikom proponujemy instruktaż w bibliotece.

Autor: Lucyna Jestal
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2022, godz. 08:11 - Lucyna Jestal