Uprzejmie informujemy, że w związku remontem Gmachu Głównego zbiory następujących bibliotek zostały przeniesione do Biblioteki Głównej:

Biblioteka Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej,

Biblioteka Filologii Klasycznej i Sinologii,

Biblioteka Filologii Słowiańskiej i Lingwistyki Stosowanej,

Biblioteka Filologii Germańskiej,

Biblioteka Filologii Romańskiej i Hispanistyki,

Biblioteka Instytutu Historii,

Biblioteka Historii Sztuki.

Jeśli mają Państwo pytania - zapraszamy do kontaktu z Bibliotekarzami.

 

Biblioteki Specjalistyczne

 

Kierownik - dr Katarzyna Górkiewicz, kustosz

katarzyna.gorkiewicz@kul.pl

tel. 81 445 33 85

 

 

 

Wypożyczalnia Międzywydziałowa

wypkjp2@kul.pl

 

Więcej...

tel. 81 445 33 86

 

mgr Tomasz Wyrzycki, kustosz

tomasz.wyrzycki@kul.pl

 

 

Biblioteka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Collegium Iuridicum

Więcej...

tel. 81 445 40 10

mgr Agnieszka Lenart-Topyła, kustosz

agnieszka.lenart-topyla@kul.pl

 

 

Biblioteka Instytutu Ekonomii i Finansów

Więcej...

81 445 33 84 (czytelnia)

                   81 445 33 85

(pracownia bibliotekarzy)

dr Monika Nowakowska, kustosz

monika.nowakowska@kul.pl

 

 

Biblioteka Filologii Angielskiej i Niderlandystyki

tel. 81 445 39 12

                                                               Więcej...

 

mgr Marta Andrzejewska-Ilków, kustosz

marta.andrzejewska-ilkow@kul.pl

 

 

mgr Mariola Kasperek-Krawczyńska, starszy bibliotekarz

mariola.kasperek-krawczynska@kul.pl

 
   

 

Biblioteka Filologii Germańskiej

Więcej...

tel. 81 454-56-65

mgr Agnieszka Kotowicz, kustosz

agnieszka.kotowicz@kul.pl

 

 

 

Biblioteka Filologii Romańskiej i Hispanistyki

Więcej...

tel. 81 445 40 10

 

mgr Agnieszka Lenart-Topyła, kustosz

agnieszka.lenart-topyla@kul.pl                        

 

 

Biblioteka Filologii Słowiańskiej i Lingwistyki Stosowanej

Więcej...

tel. 81 454-56-65

mgr Agata Wawryszczuk, kustosz

agata.wawryszczuk@kul.pl

 

 

Biblioteka Historii Sztuki

Więcej...

tel. 81 454-56-65

mgr Karol Cech, kustosz

karol.cech@kul.pl

 

 

Biblioteka Muzykologii

Więcej...

tel. 81 445 39 53

dr Karol Rzepecki, bibliotekarz

karol.rzepecki@kul.pl

 

 

Biblioteka Instytutu Pedagogiki

Więcej...

81 445 33 84 (czytelnia)

              

                   81 445 33 85

(pracownia bibliotekarzy)


 

mgr Izabela Głodzik, kustosz

izabela.glodzik@kul.pl

 

 

Biblioteka Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

piotr.olszowy@kul.pl

Więcej...

81 445 33 84 (czytelnia)

81 445 33 85

(pracownia bibliotekarzy)

   

Mediateka

piotr.olszowy@kul.pl

                                                                                       Więcej...

 

 

Biblioteka Instytutu Psychologii

Więcej...

81 445 33 84 (czytelnia)

                  

                    81 445 33 85

(pracownia bibliotekarzy)


 

mgr Anna Domańska, kustosz

anna.domanska@kul.pl

 
   

 

Biblioteka Instytutu Nauk Socjologicznych

Więcej...

81 445 33 84 (czytelnia)

                

                   81 445 33 85

(pracownia bibliotekarzy)

 

 

mgr Piotr Olszowy, kustosz

piotr.olszowy@kul.pl

 

 

Biblioteka Filologii Klasycznej i Sinologii

                                                                                                        

 Więcej...

 

    

mgr Danuta Gil, kustosz

danuta.gil@kul.pl

                                                                                                   

tel. 81 445 40 10

 

Biblioteka Wydziału Filozofii

Więcej...

tel. 81 445 40 31

mgr Agata Szymaniak, kustosz

agata.szymaniak@kul.pl

 

 

dr Rafał Nawrocki, kustosz

rafal.nawrocki@kul.pl

 

 

Biblioteka Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej

Więcej...

tel. 81 445 40 10

mgr Danuta Gil, kustosz

danuta.gil@kul.pl

 

 

dr Katarzyna Górkiewicz, kustosz

katarzyna.gorkiewicz@kul.pl

 

 

mgr Katarzyna Sołtys, starszy bibliotekarz

katarzyna.soltys@kul.pl

 

 

Biblioteka Instytutu Historii

Więcej...

 

tel. 81 454-56-65

mgr Anna Pawłowska, kustosz

anna.pawlowska@kul.pl

 

 

Biblioteka Wydziału Teologii

Więcej...

tel. 81 445 38 10

mgr Joanna Jaksiewicz, starszy bibliotekarz

joanna.jaksiewicz@kul.pl

 

 

mgr Katarzyna Zawadzka, kustosz

katarzyna.zawadzka@kul.pl

 

mgr Anna Fijołek, bibliotekarz

anna.skwarek@kul.pl

 

mgr Justyna Orzechowska, bibliotekarz (nieobecność usprawiedliwiona)

                                      

 

 

Biblioteka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Kolegium Jana Pawła II

Więcej...

81 445 33 84 (czytelnia)

                  

                    81 445 33 85

(pracownia bibliotekarzy)


 

mgr Iwona Uliasz, kustosz

iwona.uliasz@kul.pl

 

 

Biblioteka Nauk Medycznych, Przyrodniczych i Technicznych

Więcej...

tel. 81 445 45 59

mgr Agata Chalinowska, kustosz 

agata.chalinowska@kul.pl             

 

mgr Joanna Pilichowska, bibliotekarz

joanna.pilichowska@kul.pl

      

 

 

 

Autor: Ks. Jerzy latawiec
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2024, godz. 13:39 - Katarzyna Górkiewicz