Na naszych stronach dostępne są prezentacje wystaw,
jakie zorganizowano w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL
od początku 2000 roku.
Poniżej - ich spis (i łącza do nich) w układzie chronologicznym

 
 

 

Ks. Rektor Idzi Radziszewski na fotografiach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

 

„Nam się nieraz wydaje, że Bóg tak daleko, a Pan właściwie nieustannie nas obejmuje”. Dziedzictwo Prymasa Polski – Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ex thesauro Ze skarbca Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
Świadkowie tamtych chwil, polskie relacje prasowe z lat 1914-1918 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Kalendarium drogi do Niepodległej.
"Wypłyń na głębię. Świętemu Janowi Pawłowi II w 40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową".
Introligatornia z 70- letnią tradycją
  THEATRUM CORONATIONIS IMAGINIS DEIPARAE. Koronacje cudownych wizerunków Matki Bożej w okresie staropolskim (w 300. rocznicę koronacjiobrazu jasnogórskiego 1717-2017)
DCCCCLXVI Mesco dux Poloniae baptizatur. Chrystianizacja państwa polskiego 966-2016"
  Wystawa "Całe życie wśród książek" Pamięci Ojca Dyrektora Romualda Gustawa w 40. rocznicę śmierci
Lubelska Szkoła Filozoficzna - Założyciele

 

Wystawa firmowych kart świątecznych Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

 

Bogu i Ojczyźnie- Hrabina Aniela Potulicka

 

Ks. prof. Antoni Słomkowski - Rektor heroiczny (1944-1955). W 70-tą rocznicę powojennej działalności KUL

 

Ks. Profesor Remigiusz Popowski (1936-2014)

 

Nie lękajcie się świętości" Jan Paweł II święty pośród nas...

 

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej KUL warsztatem pracy badacza antyku

 

 DSC04178a_www.jpg Prymas Polski kard. Józef Glemp (1929-2013)

 

Benedyktowi XVI w hołdzie

 

Feniksy 2012 dla KUL

 

Roman Longchamps de Bérier 1883-1941
Życie, działalność, środowisko

 

  Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981
Lublin-KUL-Lubelszczyzna

 

Arcybiskup Józef ŻYCIŃSKI, Metropolita Lubelski,
Wielki Kanclerz KUL (1948 - 2011)

 

  Piękno ilustracji książkowej
(Wystawa w ramach VII Lubelskiego Festiwalu Nauki)

 

Kapłaństwo
ROK KAPŁAŃSKI Z OKAZJI 150. ROCZNICY DIES NATALIS ŚWIĘTEGO PROBOSZCZA Z ARS

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

 

„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
91 rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Książka na intensywnej terapii
(Wystawa w ramach VI Lubelskiego Festiwalu Nauki)

 

„Od glinianej tabliczki do e-booka” jak książka „dorastała” przez wieki
(Wystwa w ramach VI Lubelskiego Festiwalu Nauki)

 

hospicjum_logo Hospicjum to też życie- wystawa publikacji

 

 Centralny Okręg Przemysłowy 1937 - 1939 Centralny Okręg Przemysłowy  - w 70. rocznicę inauguracji (2007)

 

 2007: Zygmunt Ławrynowicz w 20. rocznicę śmierci Zygmunt Ławrynowicz: w 20. rocznicę śmierci poety-emigranta (2007)

 

 Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny 20. rocznica wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Lublinie (2007)

 

 Ptaki polskie Ptaki - Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (2007)

 

 Societas Iesu - Rok Jubileuszowy 2006 Societas Iesu - Jezuici w Polsce - publikacje + historia (2006)

 

 Kościoły Meksyku w obiektywie Sławomira Jastrzębskiego Wystawa w BU KUL, lato'2006 Kościoły Meksyku w obiektywie Sławomira Jastrzębskiego (2006)

 

 Publikacje wydawnictwa naukowego Walter de Gruyter, Berlin - New York; wystawa w BU KUL, maj 2006 r. Publikacje wydawnictwa naukowego Walter de Gruyter (2006)

 

 Ks. Marian Malarz - wystawa malarstwa Kapłan-malarz, ks. Marian Malarz - oleje i akwarele (2006)

 

 Kapłan-poeta, ks. Jan Twardowski Kapłan-poeta, ks. Jan Twardowski (1915-2006) - wystawa dorobku (2006)

 

 Nie daj się smutkowi Krzysztoff Skain May Nie daj się smutkowi - Krzysztoff Skain May (2005)

 

 Wystawa 'Kościół Lubelski 1805-2005' Kościół Lubelski 1805 - 2005: Dwieście lat Diecezji (2005)

 

 Jan Paweł II - wystawa Ojciec Święty Jan Paweł II Wielki  (1920-2005) - wystawa pamiątek (2005)

 

 Wydawnictwo NORBERTINUM - wystawa Dorobek Wydawnictwa NORBERTINUM: 15 lat, 410 książek (2005)

 

 Introligatorstwo i konserwacja książek w BU KUL 1947 - 2005 - wystawa Introligatorstwo i konserwacja w BU KUL 1947-2005 - sztuka opraw (2005)

 

 Czesław Miłosz - wystawa Czesław Miłosz (1911 –2004 ) - wystawa publikacji (2004)

 

 Integracja Europy - wystawa Integracja Europy w ujęciu historycznym (2004)

 

 Zofia Kopel-Szulc - wystawa okładek Zofia Kopel-Szulc: 'Grafika pięknem książki' - obwoluty i okładki (2004)

 

 Malarstwo i grafika Malarstwo i grafika - Dom Samopomocy 'Misericordia' (2004)

 

 Różaniec - wystawa Wystawa na zakończenie Roku Różańca w Kościele (2003)

 

 Filologia klasyczna w KUL Wystawa 'Filologia klasyczna w KUL' (2003)

 

 Wydawnictwo Verlag Otto Sagner - wystawa Wystawa publikacji Wydawnictwa Verlag Otto Sagner (2003)

 

 Książki szwajcarskie - wystawa Wystawa książek szwajcarskich (2003)

 

 Wystawa kart pocztowych Polska początków XX wieku na karcie pocztowej (2002/2003)

 

 Msza Święta w księgach - wystawa Msza Święta w księgach - ze zbiorów własnych (2002)

 

 Józef Tischner - wystawa Dni Tischnerowskie /  książki ks. Józefa Tischnera (2002)

 

 Elżbieta Sęczykowska wystawa fotografii z Mongolii Kolor Mongolii - fotografie Elżbiety Sęczykowskiej (2002)

 

 Ormiański Kościół Katolicki - wystawa Ormiański Kościół Katolicki na dawnych ziemiach polskich (2001/2002)

 

 2001 - Rok Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2001 - Rok Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego: w stulecie urodzin

 

 Polacy w Rumunii - 1939 r. Więzi - wystawa o uchodźstwie w 1939 roku do Rumunii (2001)

 

 Ziemia Zbawiciela - Jubileusz 2000 Ziemia Zbawiciela - Jubileusz chrześcijaństwa 2000 (2000)

 

 Kalevala - fińska epopeja narodowa Kalevala - fińska epopeja narodowa (2000)

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2023, godz. 10:45 - Małgorzata Augustyniuk